تحلیل مقایسه ای مبانی قانونی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از ترک کمک به مصدومین حوادث ورزشی با تکیه بر قانون فیفا مصوب 2019و لحاظ ورزش فوتبال در سیستم فقهی و حقوقی ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 1-گروه حقوق،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران. 2-گروه حقوق،واحد نراق،دانشگاه آزاد اسلامی، نراق،ایران.

3 استادیار، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در حوزه ورزش رعایت رفتار حرفه‌ای و اخلاقی یکی از تکالیف مهم ورزشکاران می‌باشد به این دلیل موضوع کمک به مصدومین به‌عنوان یک رفتار و منش جوانمردانه و مسئولیت مدنی ناشی از آن از اهمیت خاصی در این حوزه اجتماعی برخوردار می‌باشد زیرا ترویج چنین ترک فعلی پیامدهای زیان‌باری در جوامع ورزشی و به تبع آن در اجتماع در پی خواهد داشت، اگرچه در قانون‌گذاری اخیر فیفا در سال ۲۰۱۹ و ماده‌واحده‌ی قانون مجازات اسلامی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ و ماده ۶۲ اصلاحیه ژوئن 1960 قانون جزایی فرانسه به‌صراحت به این پدیده زیان‌بار ورزشی تصریح نشده‌است و لحن مواد به گونه‌ای است که انصراف از آن دارد اما با لحاظ رفتار حرفه‌ای در دفع اضرار از دیگری و برخی مواد قانونی در هر دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه می‌توان تکلیف به کمک به مصدومین ورزشی و ضمانت اجرایی انضباطی، کیفری و مدنی را دریافت. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی استنباطی در بسیاری از مواد قانونی این مهم اثبات می‌شود بر اساس مبانی قانونی نجات جان مصدومین ورزشی از خطرات قریب الوقوع در راستای حفظ حیات به‌عنوان مهم‌ترین حقوق انسانی و ورزشی لازم است و هیچ‌گونه استثنایی در این باره من‌جمله کسب افتخارات ملی و بین‌المللی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها