بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی- ،گروه حقوق،لارستان ،دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

2 استادیار،گروه حقوق،واحد لارستان مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

3 استادیار،گروه حقوق،واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

10.30510/psi.2021.275131.1576

چکیده

داوری در تجارت بین الملل مبنتی بر قوانین مختلف داخلی و بین المللی می باشد . به دلایل متعددی رو آوردن به داوری در تجارت بین الملل می تواند مزایای بیش تری نسبت به دخالت دولت ها و مراجع قضایی داشته باشد از این رو لازم است کشورها در راستای تسهیل داوری در این خصوص و رفع برخی موانع توجه لازم را مبذول دارند. در دهه های اخیر داوری نقشی قابل توجه در حل اختلافات روابط تجاری دارد. علت این امر را در عوامل مختلفی همچون کاهش هزینه های معاملات، تسریع در روند رسیدگی ، کاهش مداخلات قضایی و ... می توان جستجو کرد. در همین راستا ممکن است در برخی موارد عواملی که قائم به شخص داور است و یا خارج از اراده او منجر شود رسیدگی عادلانه به اختلاف با اختلال روبه رو شود در این صورت قوانین و منابعی برای رفع این مشکل مد نظر قرار گرفته شده است . این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تنظیم شده است به مطالعه تطبیقی جرح داور در منابع داخلی و بین المللی و بررسی خلا ها و مشکلات موجود در این زمینه پرداخته است و در تلاش است با مطالعه تطبیقی کاستی های قابل توجه در این حوزه را چه در عرصه قوانین داخلی و چه بین المللی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها