آینده پژوهی ثبات سیاسی در کشور عراق تا ابتدای سال 2030

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود ایران

چکیده

از جنگ جهانی دوم تاکنون و در تاریخ سیاسی معاصر، یکی از پرچالش‌ترین کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (خاورمیانه)، کشور عراق بوده است. بی‌شک یکی از دلایل اصلی این چالش‌ها نقش مهم و تعیین‌کننده شرایط سیاسی عراق در فضای ژئوپلیتیک این منطقه است. در تحولات جاری این منطقه به مانند گذشته، عراق نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای را داراست و این نقش موجب برخورد اقدامات و منافع قدرت‌های گوناگون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این نقطه حساب شده است. هدف اصلی این مقاله آینده پژوهی ثبات سیاسی در عراق با تأکید بر شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر این کشور و اهداف فرعی آن را می‌توان تأثیرگذاری بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در تحولات کشور عراق، پیش‌بینی آینده سرزمینی عراق و امکان سنجی تجزیه عراق معرفی نمود. با طراحی سناریوهای محتمل درباره تجزیه یا عدم تجزیه کشور عراق در ده آتی، آینده این کشور به شکل ذیل پیش‌بینی می‌گردد: 1- سناریوی تجزیه عراق 2- سناریوی جنگ داخلی در عراق 3- سناریوی تقسیم عادلانه و دموکراتیک قدرت.

کلیدواژه‌ها