بررسی علل امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های‌دینی‌در پی تحرکات خارجی و تبعات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد یار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد یار گروه علوم سیاسی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد یار گروه علوم سیاسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از جمله عوامل نقش‌آفرین در راستای امنیتی کردن اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی، تحرکات کشورهای متخاصم و مجامع و محافل بین المللی و عمدتاً حقوق‌بشری می‌باشند که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، از اقلیت‌های دینی به عنوان حربه‌ای بهره-برداری کرده‌اند. اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، نقش کم نظیری برای تحکیم ثبات و انسجام ملی و هویتی داشته-اند، به همین دلیل بیگانگان تمام تلاش خود را معطوف نموده اند تا به بهانه دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی، به واگرائی آنها دامن‌زده و سپس زمینه های امنیتی شدن این اقلیت-ها را فراهم سازند. کشور ایران، سرزمینی پهناور و متشکل از اقوام، نژادها، مذاهب و ادیان مختلفی است . این مجموعه به مثابه یک پازل به درستی کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از جمله پازل ایران بزرگ، اقلیت‌های دینی مسیحیت، یهود و زرتشت می باشند. به دلایل مذکور معارضین جمهوری اسلامی اعم از اپوزیسیون و کشورهای بیگانه با جوسازی یا با توسل به مجامع و محافل بین المللی حقوق بشری، بر موضوع امنیتی‌سازی اقلیت‌های مختلف، بویژه اقلیت‌های‌دینی در کشور تاکید ورزیده-اند. هرچند که به همت نگاه همراهانه اقلیت‌های دینی قانونی، همواره ناموفق بوده‌اند. این پژوهش به دنبال آگاه سازی همگان از نقشه های بیگانگان برای امنیتی‌سازی این اقلیت‌ها و ارائه راه کار برای تقویت همگرایی هرچه بیشتر آنها می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نظرات صاحب نظران بهره برداری شده و یافته ها نشان داد که علیرغم تلاشهای بی شمار، دول مذکور توفیقی حاصل نکرده اند

کلیدواژه‌ها