ظرفیت‌سنجی الگودهی مردم‌سالاری دینی ایران به کشورهای مسلمان منطقه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران

10.30510/psi.2018.96111

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یک تحول الگوساز منجر به‌نوعی نظام‌سازی شد که تغییرات مهمی را در عرصه‌های مختلف منطقه و جهان موجب گردید. یکی از ظرفیت‌های الگودهی اثربخش این نظام، عملیاتی کردن تئوری ولایت‌فقیه در قالب قانون اساسی و نهادمندسازی آن در قامت ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در قبال اشکال گوناگون نظام‌های سیاسی انسان‌مدار بدیلی شاخص تلقی می‌شود. گذشته از آن عدم پذیرش سلطه بین‌المللی و مقاومت هوشمندانه برای دفع آثار مخرب علیه اسلام‌هراسی و تبدیل آن به اسلام‌پذیری، جمهوری اسلامی را به صدای ملل مسلمان به‌منظور شکل‌دهی به ساختار قدرت نوین منطقه‌ای تبدیل کرده است. توانایی جمهوری اسلامی ایران بر جهت‌دهی افکار عمومی منطقه و احزاب سیاسی نشانه‌هایی از این اثرگذاری ارزیابی می‌شود که ثمرات آن در آینده مشهود خواهد شد. این نوشتار با بررسی داده‌های موجود، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شناسایی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای موجود در مسیر الگودهی انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان منطقه، احتمال انحراف این انقلاب‌ها از مسیر خویش را نیز تحلیل کرده است.
 

کلیدواژه‌ها