دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1399، صفحه 1-238 
جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص

صفحه 368-381

10.30510/psi.2022.335014.3291

مریم پورغلامعلی صداقتی؛ بتول مهرگان صومعه سرایی؛ سید علیرضا حسینی


نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی

صفحه 397-417

10.30510/psi.2022.325023.2964

فاطمه شعبانی اصل؛ محمد صادق فربد؛ علی باصری؛ محمد هادی ‌ منصور لکورج


پاتولوژی جهل در معاملات

صفحه 816-828

10.30510/psi.2022.325993.2989

فاطمه مهدوی؛ علی فقیهی؛ محمد محسنی دهکلانی


کار پایدار

صفحه 829-848

10.30510/psi.2022.327413.3054

احمد یارمحمدی؛ فتح الله رحیمی؛ حسن خسروی


جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران

صفحه 849-860

10.30510/psi.2022.328108.3061

مصطفی عزیزی ارشد؛ اکبر وروایی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری؛ مسعود قاسمی


کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی

صفحه 875-888

10.30510/psi.2022.332739.3206

محمد ذاکری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی (نویسنده مسئول)؛ محسن رزمی


اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک

صفحه 906-921

10.30510/psi.2022.338798.3385

مریم نیکزاد چالشتری؛ علیرضا گلشنی؛ مرتضی اباذری


تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه‌های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز

صفحه 922-934

10.30510/psi.2022.343892.3498

مجتبی داودی؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ بهرام منتظری