دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آذر 1399، صفحه 1-278 
6. نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی

صفحه 137-162

10.30510/psi.2020.218819.1115

سعید کریمی کشه؛ سید عبدالعلی قوام؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ داوود هرمیداس باوند


15. نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان

صفحه 360-395

10.30510/psi.2021.262987.1398

عزیز حیدری کیا؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


16. تعامل طبقات اجتماعی با دولت درایران عصر صفوی (1148-907)

صفحه 396-412

10.30510/psi.2022.336770.3319

تاج محمد صفت گل؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ رضا شعبانی


23. ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 871-893

10.30510/psi.2021.308664.2404

کیوان اوچی اردبیلی؛ محمد فیضی زنگیر؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد خیراندیش؛ بهنام آزادی


24. امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق)

صفحه 970-993

10.30510/psi.2022.323074.2916

فرهنگ پاشایی لیلان؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری؛ صمد ظهیری


31. پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی

صفحه 1342-1360

10.30510/psi.2022.337384.3341

سعید بخشی؛ بهرام دلیره نقده (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد رودگر


38. مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری

10.30510/psi.2022.335769.3304

سید مجتبی سجادی؛ محمد حسن شیبانی فر؛ علیرضا پوربافرانی؛ قاسم جعفری؛ حیدر امیرپور