دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1399، صفحه 1-278 
6. نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی

صفحه 137-162

10.30510/psi.2020.218819.1115

سعید کریمی کشه؛ سید عبدالعلی قوام؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ داوود هرمیداس باوند


15. نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان

صفحه 360-395

10.30510/psi.2021.262987.1398

عزیز حیدری کیا؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


17. چالش های رسیدگی به دعاوی مبتنی بر ارزهای رمزپایه در حقوق ایران

صفحه 421-444

10.30510/psi.2021.289460.1821

حسن رضوانی؛ علیرضا مسعودی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ فهیمه ملک زاده


30. بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شرق استان گلستان

صفحه 664-679

10.30510/psi.2021.304524.2295

نادر گنجی جامه شورانی؛ غلیرضا اسماعیلی؛ قربانعلی گنجی؛ محمدرضا نعیمی


40. ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 871-893

10.30510/psi.2021.308664.2404

کیوان اوچی اردبیلی؛ محمد فیضی زنگیر؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد خیراندیش؛ بهنام آزادی


43. رویکرد سیاسی جنایی تقنینی ایران نسبت به زنان بزه‌دیده

صفحه 952-969

10.30510/psi.2021.290404.1811

زهرا بیگ زاده؛ امیر حمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


44. امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق)

صفحه 970-993

10.30510/psi.2022.323074.2916

فرهنگ پاشایی لیلان؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری؛ صمد ظهیری