دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، اسفند 1401 
طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی

10.30510/psi.2022.359450.3891

خلیل اسماعیل زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ جعفر بیک زاده


حقیقت زمان از دیدگاه ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا

10.30510/psi.2022.360607.3926

مهناز چراغی سرابی؛ محمدحسین ایراندوست؛ هادی واسعی


مسئولیتهای فقهی و حقوقی انتقال بیماریهای مسری

10.30510/psi.2022.302699.2240

سید مجتبی سجادی؛ محمد حسن شیبانی فر؛ علیرضا پوربافرانی؛ قاسم جعفری؛ حیدر امیرپور


بررسی دلایل اجتماعی بودن فقه شیعه

10.30510/psi.2022.326953.3025

مسعود محمدی؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ کریم کوخائی زاده


اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر

10.30510/psi.2022.333258.3227

سیامند مولودی؛ محمد علی مجلل چوبقلو؛ صادق ملکی آوارسین؛ زرین دانشور هریس


مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل

10.30510/psi.2022.319410.2793

عباس رفیعی؛ سیدباقر میرعباسی؛ منصور عطاشنه


بررسی نظریه ریسک (مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی

10.30510/psi.2022.307040.2382

علی نقی قائمی نیک؛ سید محمد جواد رزمی؛ علی اکب ر ناجی میدانی؛ محمد حسین حسین زاده بحرینی


بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی)

10.30510/psi.2022.362641.3992

حسین قره بیگلو؛ محمدحسن صفرزاده پراپری؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری


طراحی مدل جاه طلبی شغلی(کریریسم) در بخش دولتی ایران (مطالعه موری بانک های ملی استان اصفهان)

10.30510/psi.2022.300831.2170

سعید یوسفی زاده نائینی؛ البرز قیتانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی


جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران

10.30510/psi.2022.344997.3523

مرتضی ربیعی؛ محسن ملک افضلی اردکانی (نویسنده مسئول)؛ محسن طاهری


سیمای خرد در خمسه نظامی

10.30510/psi.2022.351768.3734

مریم پناهی؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا


بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه)

10.30510/psi.2022.294995.1989

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستان


جایگاه حکومت اسلامی در فقه

10.30510/psi.2022.306773.2373

رسول علیخانی؛ اکبر فلاح؛ محمد علی خیراللهی


هدف زندگی در نمایشنامه های سارتر

10.30510/psi.2022.299100.2108

علیرضا سلطانی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای


ارائه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان

10.30510/psi.2022.294893.1987

محمد شهرتی فر؛ نادر بهلولی؛ مجتبی رمضانی؛ حسین عماری


احکام یائسگی و بررسی مستندات فقهی آن از دیدگاه فریقین

10.30510/psi.2022.332248.3188

فاطمه زهرا وزارتی؛ ام لیلا ملازاده؛ عباس نامدارجویباری


بررسی تطبیقی آموزه‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی دو آیین مهر و زرتشت

10.30510/psi.2022.308671.2402

محمدرضا باوندپور؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌ها

10.30510/psi.2022.312686.2561

موسی بزرگ اصل؛ جعفر باباجانی؛ میثم امیری؛ اشرف جعفری خوشه مهر


بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی

10.30510/psi.2022.299163.2113

مهدی غفوری زاد؛ محمد جعفری فشارکی؛ افسانه امیریان؛ مهرداد جمالی فر


بررسی فراترکیب خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران با تمرکز بر استخراج مدل

10.30510/psi.2022.303072.2250

سینا نوبهاری؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ مرتضی محمود زاده


اشتغال زنان و الزامات آن ازمنظر قرآن و روایات

10.30510/psi.2022.292611.1900

نواب پوررضائی مهرآبادی؛ محمد رضا ابوئی؛ اعظم اعتمادی فرد


مصداق اتم اسماءالله از دیدگاه شیعه (با رویکردی تفسیری)

10.30510/psi.2022.320048.2810

سید رسول سجادی نسب؛ محمدرضا ابویی مهریزی؛ احمد صادقیان


شناسایی و تحلیل تاثیر متقابل پیشران‌های موثر در سناریوهای آینده سرگرمی در صدا و سیما

10.30510/psi.2022.310699.2473

علی حاجی احمدی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


رویکرد اسلام به مساله ترور(با تکیه بر آیات و روایات)

10.30510/psi.2022.324169.2943

قاسم ولی زاده بریمانلو؛ سید حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی


ضرورت مشروعیت در ولایت فقیه

10.30510/psi.2022.316624.2675

شعبان رضایی؛ عابدین مومنی؛ علی فقیهی


زنان ایرانی و هزار توی ورود به سپهر سیاست

10.30510/psi.2022.332699.3205

زینب مرادی نژاد؛ محمد تقی کرمی قهی؛ سعیده امینی


بررسی ادراک متقاضیان طلاق از مشاوره پیش از ازدواج

10.30510/psi.2022.348372.3618

محمد یادسایی؛ غلامرضا قلی تبارلداری؛ مهدی یادسایی؛ مصطفی جوانشیر افشار


گونه شناسی آفرینش کائنات از منظر قرآن و روایات اسلامی

10.30510/psi.2022.352917.3759

سید احمد حسینی نعیمی؛ کمال خواجه پور؛ سید حمید شمع ریزی


بهبود عملکرد شوراهای محلی بر پایه اصول حقوق عمومی

10.30510/psi.2022.351639.3727

سید مهدی موسوی طارسی؛ علی بابائی مهر؛ بهنام قنبرپور


مطالعه تطبیقی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه

10.30510/psi.2022.313586.2584

وحید مسکویکان؛ اسماعیل حسین گلی؛ نادر هوشیار؛ طاهره ابراهیمی فر