نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئین دادرسی‌کیفری سیاست جنایی حاکم بر جهانی شدن آئین دادرسی کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 469-484]
 • آبهای سرزمینی کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 875-888]
 • آذربایجان نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 588-610]
 • آراء فقهی حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی، خوئی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1041-1052]
 • آراءملت قوه موسس و ماهیت جمهوری اسلامی درآستانه تاسیس [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-58]
 • آرمان‌گرایی دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 145-172]
 • آرمان گرایی آرمان گرایی یا واقع گرایی سیاست جنایی تقنینی در قبال رشد جزایی در حقوق کیفری ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2219-2236]
 • آزادی تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-85]
 • آزادی مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1308-1326]
 • آزادی تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه‌های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 922-934]
 • آزادی مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • آزادی بیان مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1308-1326]
 • آزادی در اسلام مطالعه تطبیقی مبانی و اصول آزادی از دیدگاه اسلام واگزیستانسیالیسم والزامات تربیتی آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1736-1762]
 • آزادی در اگزیستانسیالیسم مطالعه تطبیقی مبانی و اصول آزادی از دیدگاه اسلام واگزیستانسیالیسم والزامات تربیتی آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1736-1762]
 • آزادی عقیده و بیان جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت ا... خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان،حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزّب وتشکّل [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • آزادی مطبوعات مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1308-1326]
 • آزادی و حقوق بنیادین مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران و آلمان (مبانی و آسیب شناسی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2752-2775]
 • آزارجنسی پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 590-612]
 • آزمون ازدواج بررسی پاره‌ای از آزمون‌های ازدواج در متون حماسی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1705-1723]
 • آسیای مرکزی نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 275-293]
 • آسیب‌شناسی آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 173-208]
 • آسیب شناسی شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 656-669]
 • آسیب ها میزان آگاهی شهروندان استان های کهگیلویه و بویر احمد،اردبیل، بوشهر و همدان از قوانین و آسیب ها امواج الکترومغناطیس و تشعشعات رادیویی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3475-3492]
 • آگاهی سیاسی تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3348-3365]
 • آل بویه نقش و کارکرد دارالعلم شاپور بن اردشیر ( 416 – 336 ق ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1575-1585]
 • آلودگی محیط زیست بررسی چالش های توسعه اقتصادی و اصلاحات قانونی استفاده از انرژی های تجدید پذیر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2541-2556]
 • آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺮوج آمریکا از ﺑﺮﺟﺎم و تاثیر آن بر نظم امنیتی جهانی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1166-1185]
 • آمریکا بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در عراق نوین در سالهای 2014 تا 2019 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2333-2356]
 • آمریکا سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019 [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1488-1509]
 • آمریکا رویه ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با رویکرد حقوق بشر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2846-2860]
 • آموزش بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2562]
 • آموزش بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3224-3225]
 • آموزش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مدیریت پسماند شهری در تهران (مطالعه موردی: پسماند عمرانی و ساختمانی). [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2915-2929]
 • آموزش جمعی جامعه شناسی زبان و نقش سیاسی دولت ها: مطالعه ی موردی یادگیری جمعی و تکامل زبان در شهرستان ایرانشهر [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • آموزش و پرورش تأثیر معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانش‌آموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 249-274]
 • آموزش و پژوهش نقش و کارکرد دارالعلم شاپور بن اردشیر ( 416 – 336 ق ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1575-1585]
 • آموزه های اخلاقی نهج البلاغه اصول تعاملی سرمایۀ اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی ایران از منظرآموزه های نهج البلاغه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1418-1432]
 • آموزه های اسلام نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1295-1312]
 • آموزه‌های فقهی چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3180-3202]
 • آیات قرآنی بررسی ماهیت و مفهوم علم غیب خدا و غیر خدا از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2255-2273]
 • آیات و روایات بررسی علم امام با توجه به آیات و روایات (با محوریت آیه "و کل شیء احصیناه فی امام مبین") [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2653-2683]
 • آی اس آی پاکستان تاثیر ای اس ای پاکستان بر امنیت مرزی ایران افغانستان تاکید برگروهک های تروریستی از جمله طالبان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2603-2618]
 • آیت ا... خامنه‌ای جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت ا... خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان،حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزّب وتشکّل [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • آینده پژوهی بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور (مناطق کرد نشین و بلوچ نشین) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • آینده کار انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • آینده‌نگری آینده‌نگری روند بحران‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2813-2827]
 • آیین گذر بررسی پاره‌ای از آزمون‌های ازدواج در متون حماسی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1705-1723]

ا

 • ابتکار کمر بند &ndash؛ راه استراتژی جاده و کمر بند چین و نقش حوزه نفوذ ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 994-1017]
 • ابن تیمیه بررسی تأثیر اندیشه‌های سید قطب بر سلفیون جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 950-963]
 • ابن خلدون چگونگی ثبات سیاسی بر اساس روزآمدی اندیشه‌‌ی ابن خلدون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1222-1236]
 • ابن سینا نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 723-736]
 • ابن سینا نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1956-1970]
 • ابوحنیفه تسامح درون‌دینی در اندیشه سیاسی ابوحنیفه ابوحنیفه. [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 700-715]
 • اتحاد مدل اتحاد استراتژیک بازاریابی شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده متانول در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • اتحاد بازاریابی مدل اتحاد استراتژیک بازاریابی شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده متانول در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • اتحاد عمل با عامل پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1342-1360]
 • اتحاد ملی مدیریت مسائل قومی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاهش منازعات قومی و ارتقاء انسجام ملی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2270-2287]
 • اتحادیه اروپا مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران1 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 291-303]
 • اتحادیه اروپا و ایالات متحده تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2367-2380]
 • اجتماعی واکاوی سمبولیسم سیاسی-اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 485-506]
 • اجتماعی بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1853-1872]
 • اجتماعی تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • اجتماعی و فرهنگی سنجش مطلوبیت سیاستگذاری در مدیریت شهری (مطالعه موردی عملکرد شورا و شهرداری شهر گرگان ) (1396-1392 ) از نظر متخصصان علوم اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 682-695]
 • اجتناب از تعلق شناسایی مولفه های موثر در ایجاد تعلق خاطر به یک مفهوم ناملموس در شرایط پیچیده اجتماعی حاکم بر جوامع برند [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2618]
 • اجرای حبس سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعملها و آیین نامه های مصوب قوه قضائیه [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1456-1487]
 • احساس عدالت اجتماعی بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 238-263]
 • احساس مسئولیت اجتماعی بررسی ارتباط بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3203-3223]
 • احکام حکومتی بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • احکام حکومتی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام زنان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1275-1294]
 • اختلافات بین‌المللی موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 964-983]
 • اختلافات خانوادگی اصول و معایب حاکم بر شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات در دعاوی خانوادگی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • اختلالات یادگیری تاثیر توان‌بخشی شناختی بر مهارت‌های خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1989-2004]
 • اختلال خواندن تاثیر توان‌بخشی شناختی بر مهارت‌های خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1989-2004]
 • اختلال ریاضی تاثیر توان‌بخشی شناختی بر مهارت‌های خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1989-2004]
 • اخته شدن کنشگری علمی اخته شدن کنشگری علمی در دانشگاه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • اختیارات حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی، خوئی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1041-1052]
 • اخلاق جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 849-860]
 • اخلاق نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1295-1312]
 • اخلاق پرورش هوش اخلاقی کودکان بر اساس روایات معتبر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2616-2640]
 • اخلاق تدوین کدها و شاخص های اخلاق سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با کاوش در مکاتب مختلف نظری. [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3328-3347]
 • اخلاق حرفه ای ارزشیابی آموزش اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2274-2287]
 • اخلاق سیاسی تدوین کدها و شاخص های اخلاق سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با کاوش در مکاتب مختلف نظری. [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3328-3347]
 • اخلاق و حقوق واکاوی نقش ضرورت کاربرد انرژی های تجدید پذیر در هزاره سوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1089-1112]
 • اخلال در نظام اقتصادی چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3180-3202]
 • اخوانیات بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1853-1872]
 • اداره حکومت اسلامی بررسی و تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت عمومی در حکومت از منظر متون دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2538]
 • اداره خوب منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1434-1446]
 • ادله فن آورانه استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2299-2318]
 • ادله فنی استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2299-2318]
 • ارتباطات رسانه ای بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 509-542]
 • ارتباط کلامی جامعه شناسی زبان و نقش سیاسی دولت ها: مطالعه ی موردی یادگیری جمعی و تکامل زبان در شهرستان ایرانشهر [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • ارتباط و توجه بیگانگان به فرح پهلوی نسبت متغیرهای شخصیتی و برون شخصیتی در نحوه ی عملکرد فرهنگی و سیاسی فرح پهلوی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2269]
 • ارز دیجیتال تدوین الگوی مدیریت و ساماندهی حساب‌های ارز دیجیتال در کشور با تاکید بر تاثیرات امنیت اقتصادی در نوسانات بین بازارهای مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2991-3023]
 • ارزشیابی ارزشیابی آموزش اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2274-2287]
 • ارزشیابی کیفیت بررسی میزان اعتبار سنجی الگوی ارائه شده جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی پیش دبستانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3509]
 • ارزیابی ارزشیابی آموزش اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2274-2287]
 • ارکان تشکیل دهنده تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 613-629]
 • ازدواج کودکان عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2256-2668]
 • استان ایلام مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 215-243]
 • استان خوزستان نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 360-395]
 • استان سیستان و بلوچستان " شناسایی و تاثیرالگوهای ذهنی کارآفرینان موفق بر فرآیند کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان بر اساس روش کیو [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1102-1123]
 • استبداد تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3348-3365]
 • استعارۀ مفهومی خوانش استعاری مفهوم «حق» در گفتمان: مطالعۀ موردی دیوان شیخ گیلانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2776-2794]
 • استعداد شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر مدیریت استعداد برای دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2581-2602]
 • اسرائیل نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 588-610]
 • اسلام نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-129]
 • اسلام تسامح درون‌دینی در اندیشه سیاسی ابوحنیفه ابوحنیفه. [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 700-715]
 • اسلام سنتی ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘﻲ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2603-2615]
 • اسلام‌گرایی بررسی قابلیت تبیین اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری در الگوی توماس اسپرینگز [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • اسلام گرایی بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2911-2929]
 • اسلامی ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص های آموزه های اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3246-3268]
 • اسناد بین‌الملل مسئولیت کیفری مداخله‌کنندگان در گروهای مجرمانه در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2465-2488]
 • اسناد بین المللی بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1054-1071]
 • اشاعه هسته‌ای تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 866-881]
 • اشتغال تحلیل مقایسه ای اثرات آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای بر اشتغال فارغ التحصیلان دانش آموزان شهر تهران-1397 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2150-2172]
 • اشتغال بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2562]
 • اشراق نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1956-1970]
 • اصلاحات مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه ای [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 163-188]
 • اصلاحات ارضی تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1626-1649]
 • اصلاحات ارضی تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3451-3474]
 • اصل استقلال تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2117-2130]
 • اصل تناسب کاربرد معیارها در تناسب جرم و مجازات در ضابطه مندی اختیارات قضایی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2652-2673]
 • اصل قضائی بودن مجازاتها نارسایی های سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدم و ضرورتهای تقنینی آینده [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 382-396]
 • اصول آزادی مطالعه تطبیقی مبانی و اصول آزادی از دیدگاه اسلام واگزیستانسیالیسم والزامات تربیتی آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1736-1762]
 • اصول اخلاقی مبانی و آثار ناشی از الزامات مقرر در ماده هشتم کدهای جهانی اخلاق گردشگری در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • اصول تعاملی اصول تعاملی سرمایۀ اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی ایران از منظرآموزه های نهج البلاغه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1418-1432]
 • اصول و مبانی مشارکت عمومی بررسی و تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت عمومی در حکومت از منظر متون دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2538]
 • اضطراب از تعلق شناسایی مولفه های موثر در ایجاد تعلق خاطر به یک مفهوم ناملموس در شرایط پیچیده اجتماعی حاکم بر جوامع برند [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2618]
 • اطفال و نوجوانان مسئولیت کیفری نقصان یافته جرایم اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1777-1790]
 • اعتبارات اسنادی تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2117-2130]
 • اعتباربخشی مدل بررسی اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1217-1236]
 • اعتبار سنجی طراحی و اعتبار سنجی الگوی مطلوب جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2828-2851]
 • اعتبار سنجی بررسی میزان اعتبار سنجی الگوی ارائه شده جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی پیش دبستانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3509]
 • اعتباریابی بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3224-3225]
 • اعتماد ‌‌تأملی تطبیقی در مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام و فوکویاما [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2306]
 • اعتماد اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 171-198]
 • اعتماد اجتماعی بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1560-1574]
 • اعتماد سیاسی مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 215-243]
 • اعتماد سیاسی شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره(MADM) (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور استان اصفهان در سال 1398-1397 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 292-315]
 • اعتماد سیاسی تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1815-1835]
 • اعتماد سیاسی بررسی تأثیر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دولت‌ها در مشارکت اجتماعی و سیاسی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بر روند اعتماد سیاسی جامعه بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3135-3146]
 • اعتماد عمومی واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 243-275]
 • اعتماد عمومی ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 871-893]
 • اعضا بدن بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر مدیریت استعداد برای دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2581-2602]
 • اعلامیه جهانی مفاهیم و مبانی حقوق گردشگری در نظام بین الملل [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • افغانستان تاثیر ای اس ای پاکستان بر امنیت مرزی ایران افغانستان تاکید برگروهک های تروریستی از جمله طالبان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2603-2618]
 • افلاطون زن و جایگاه او در اندیشه افلاطون [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1724-1735]
 • اقامه دعوی طاری آسیب‌شناسی مواعد اقامه دعوی طاری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2097-2116]
 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • اقدامات تأمینی مقایسه تطبیقی صدور اقدامات احتیاطی دیوان داوری و دادگاه با تأکید بر قواعد داوری بین المللی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 861-874]
 • اقلیت بررسی زمینه‌های امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3077-3100]
 • اقلیت دینی بررسی علل امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های‌دینی‌در پی تحرکات خارجی و تبعات آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1141-1165]
 • اقلیم سرد راهکارهای تقویت فرهنگ بومی و منطقه گرایی در مسکن معاصر با نگاهی به حس مکان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2565-2581]
 • الاهیات مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • الزامات تربیتی مطالعه تطبیقی مبانی و اصول آزادی از دیدگاه اسلام واگزیستانسیالیسم والزامات تربیتی آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1736-1762]
 • الکترونیکی شدن مطالعه تطبیقی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در سرعت رسیدگی در حقوق ایران و آمریکا2 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 363-372]
 • الگوهای ذهنی " شناسایی و تاثیرالگوهای ذهنی کارآفرینان موفق بر فرآیند کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان بر اساس روش کیو [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1102-1123]
 • الگوهای فرهنگی نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 397-417]
 • الگوی تقنینی سیاست جنایی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری: رویکردها و راهبردها [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2876-2894]
 • الگوی شهروند جهانی؛ نظریه جهانی شدن تدوین شاخص های تربیتی شهروندان آزاد جهان با الهام از آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2620]
 • الگوی مطلوب اخلاقی طراحی و اعتبار سنجی الگوی مطلوب جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2828-2851]
 • امام خمینی قوه موسس و ماهیت جمهوری اسلامی درآستانه تاسیس [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-58]
 • امام خمینی(ره) جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 215-238]
 • امام خمینی(ره) جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت ا... خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان،حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزّب وتشکّل [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • امام مبین بررسی علم امام با توجه به آیات و روایات (با محوریت آیه "و کل شیء احصیناه فی امام مبین") [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2653-2683]
 • امام محمد غزالی بررسی مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد غزالی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • امت اسلامی مطالعه تطبیقی دیدگاه دانشمندان فریقین نسبت به مدیریت سیاسی امت اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 336-359]
 • امریکا راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 882-899]
 • امنیت بررسی روابط سیاسی – امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • امنیت استراتژی جاده و کمر بند چین و نقش حوزه نفوذ ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 994-1017]
 • امنیت امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 970-993]
 • امنیت نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2735-2753]
 • امنیت نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از مدیریت آب رودخانه‌های مرزی غرب کشور (مطالعه موردی؛ استان‌های کرمانشاه و ایلام) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3040-3063]
 • امنیت امنیت محتوا ی داده‌ها در حریم خصوصی ومطالعه تطبیقی آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1072-1088]
 • امنیت ‌اجتماعی بررسی زمینه‌های امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3077-3100]
 • امنیت اجتماعی واکاوی نظام حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3451-3466]
 • امنیت اقتصادی تدوین الگوی مدیریت و ساماندهی حساب‌های ارز دیجیتال در کشور با تاکید بر تاثیرات امنیت اقتصادی در نوسانات بین بازارهای مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2991-3023]
 • امنیت انرژی پیامدهای سیاسی-اقتصادی مدیریت ژئوپلیتیک تنگة هرمز در سیاست خارجی ج.ا.ایران بر امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • امنیت بین الملل دیپلماسی و نقش آن در تقویت امنیت بین المللی(مطالعه موردی دیپلماسی برجام) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1105-1118]
 • امنیت/تهدید بررسی زمینه‌های امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3077-3100]
 • امنیت خلیج فارس پیامدهای سیاسی-اقتصادی مدیریت ژئوپلیتیک تنگة هرمز در سیاست خارجی ج.ا.ایران بر امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • امنیت مرزی تاثیر ای اس ای پاکستان بر امنیت مرزی ایران افغانستان تاکید برگروهک های تروریستی از جمله طالبان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2603-2618]
 • امنیت ملی نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 588-610]
 • امنیت ملی بررسی روابط سیاسی – امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • امنیت ملی بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور (مناطق کرد نشین و بلوچ نشین) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • امنیت ملی سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 889-905]
 • امنیت ‌ملی‌ جمهوری ‌اسلامی بررسی زمینه‌های امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3077-3100]
 • امنیت نهادگرا ﺧﺮوج آمریکا از ﺑﺮﺟﺎم و تاثیر آن بر نظم امنیتی جهانی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1166-1185]
 • امنیت هژمونیک ﺧﺮوج آمریکا از ﺑﺮﺟﺎم و تاثیر آن بر نظم امنیتی جهانی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1166-1185]
 • امنیتی شدن امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 970-993]
 • امنیتی کردن بررسی علل امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های‌دینی‌در پی تحرکات خارجی و تبعات آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1141-1165]
 • امواج الکترومغناطیس میزان آگاهی شهروندان استان های کهگیلویه و بویر احمد،اردبیل، بوشهر و همدان از قوانین و آسیب ها امواج الکترومغناطیس و تشعشعات رادیویی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3475-3492]
 • انتخابات تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 58-85]
 • انتخابات مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1581-1605]
 • انتخابات الکترونیک از انتخابات الکترونیکی تا مردم‌سالاری دیجیتال (با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رویکرد و مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور (مطالعه موردی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 900-922]
 • انتخابات ریاست جمهوری بررسی نگرش کاربران اینستاگرام پیرامون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( مورد مطالعه شهروندان شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2641-2679]
 • انتقالات ارزی بررسی جایگاه و نقش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران در انتقالات ارزی در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2731-2750]
 • انجمن معتادان گمنام مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2202-2188]
 • اندیشه ایرانشهری نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-129]
 • اندیشه‌ سیاسی تسامح درون‌دینی در اندیشه سیاسی ابوحنیفه ابوحنیفه. [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 700-715]
 • اندیشه سیاسی نسبت حلقه کیان با جریان روشنفکری دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 83-114]
 • اندیشه سیاسی بررسی تطبیقی اصول حکمرانی در اندیشه سیاسی شرق و غرب؛ با تکیه بر دیدگاه های ماکیاولی و تنسر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 680-699]
 • اندیشه سیاسی بررسی قابلیت تبیین اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری در الگوی توماس اسپرینگز [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • اندیشه سیاسی بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2911-2929]
 • اندیشه سیاسی تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3348-3365]
 • اندیشه؛سیاسی اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 906-921]
 • انرژی تجدیدپذیر بررسی چالش های توسعه اقتصادی و اصلاحات قانونی استفاده از انرژی های تجدید پذیر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2541-2556]
 • انرژی های تجدید پذیر واکاوی نقش ضرورت کاربرد انرژی های تجدید پذیر در هزاره سوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1089-1112]
 • انرژی های نو واکاوی نقش ضرورت کاربرد انرژی های تجدید پذیر در هزاره سوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1089-1112]
 • انسان شناسی بررسی مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد غزالی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • انستیتو گوته شب‎های شعر گوته و انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 4-29]
 • انسجام بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2539-2564]
 • انسجام اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 171-198]
 • انسجام ملی مدیریت مسائل قومی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاهش منازعات قومی و ارتقاء انسجام ملی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2270-2287]
 • انسجام ملی‌ سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 889-905]
 • انفال مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 426-444]
 • انقلاب اسلامی شب‎های شعر گوته و انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 4-29]
 • انقلاب اسلامی دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 145-172]
 • انقلاب اسلامی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی جهانی با تکیه بر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1650-1686]
 • انقلاب ایران مقایسه تاریخی انقلاب شوروی در سالهای نخستین و انقلاب اسلامی ایران با روند شکل گیری دولت موقت [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • انقلاب دیجیتال کار پایدار [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 829-848]
 • انقلاب سفید تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر اجرای برنامه های انقلاب سفید و سرکوب خونین قیام 15 خرداد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 30-57]
 • انقلاب شوروی مقایسه تاریخی انقلاب شوروی در سالهای نخستین و انقلاب اسلامی ایران با روند شکل گیری دولت موقت [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • انقلاب مشروطه مصر از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی در دوره قاجاریه ازابتدای دوره قاجار تا انقلاب مشروطه (1210-1325 ه.ق) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3294-3306]
 • انگلستان مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2930-2943]
 • انگلیس روسیه نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 275-293]
 • انگلیس و سوئیس مطالعه تطبیقی رویه قضایی حاکم بر تسری شرط داوری بر افراد غیر امضا کننده در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1186-1204]
 • اهداف مجازات معیارهای کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 515-535]
 • اوراق وقف روزآمد سازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 758-771]
 • اوقات فراغت طراحی الگوی توسعه ورزش های بومی-محلی در جامعه ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3147-3167]
 • اولیای دم حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی، خوئی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1041-1052]
 • ایالات‌متحده موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 964-983]
 • ایالات متحده آمریکا الگوی مطلوب سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مواجه با جنگ رسانه‌ای آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • ایجاب قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 295-316]
 • ایدئولوژی سازی پیکربندی مفهوم ایدئولوژی زدگی با تأکید بر اندیشه سیاسی علی شریعتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 840-856]
 • ایده‌آلیسم توسعه تحلیل نسلی تاثیر ایده‌آلیسم توسعه بر کارکردهای خانواده (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1381-1397]
 • ایران اقتصاد سیاسی حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • ایران مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه ای [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 163-188]
 • ایران بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در عراق نوین در سالهای 2014 تا 2019 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2333-2356]
 • ایران سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2412-2432]
 • ایران مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2852-2875]
 • ایران روابط سیاسی ایران و عراق از 1337 تا 1347ش [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3024-3039]
 • ایران بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • ایران رویه ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با رویکرد حقوق بشر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2846-2860]
 • ایران تاثیر ای اس ای پاکستان بر امنیت مرزی ایران افغانستان تاکید برگروهک های تروریستی از جمله طالبان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2603-2618]
 • ایران واکاوی نظام حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3451-3466]
 • ایران مشروطه بررسی عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه به مردم در ایران دوره‌ی مشروطه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 716-735]
 • ایران معاصر جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 116-144]
 • ایران معاصر بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2276]
 • ایران و ژاپن مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران(دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن(دوره میجی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 69-102]
 • ایران و عراق نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از مدیریت آب رودخانه‌های مرزی غرب کشور (مطالعه موردی؛ استان‌های کرمانشاه و ایلام) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3040-3063]
 • ایرانی تبیین و بررسی نگرشهای فمینیستی بین زنان ایرانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل کمی(مطالعه موردی بانوان شهرستان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1180-1197]
 • ایرانیان مصر از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی در دوره قاجاریه ازابتدای دوره قاجار تا انقلاب مشروطه (1210-1325 ه.ق) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3294-3306]
 • ایلات تعامل طبقات اجتماعی با دولت درایران عصر صفوی (1148-907) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 396-412]

ب

 • بازار زمینه های همبستگی روحانیون و تجار(مسجد و بازار)در تضعیف و سقوط حکومت پهلوی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2489-2507]
 • بازاریابی اجتماعی طراحی الگوی بازاریابی سلامت مبتنی بر بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران) [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • بازاریابی حسی ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 489-508]
 • بازاریابی سلامت طراحی الگوی بازاریابی سلامت مبتنی بر بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران) [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • بازداشت موقت ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2352-2366]
 • بازی طراحی الگوی توسعه ورزش های بومی-محلی در جامعه ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3147-3167]
 • بانکداری اسلامی عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1021-1033]
 • بانک و موسسه مالی و اعتباری راهبرد بازسازی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و تأثیر آن بر حقوق سهامداران و طلبکاران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2709-2730]
 • بحران تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 627-645]
 • بحران آب نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از مدیریت آب رودخانه‌های مرزی غرب کشور (مطالعه موردی؛ استان‌های کرمانشاه و ایلام) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3040-3063]
 • بحران‌ ژئوپولیتیکی آینده‌نگری روند بحران‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2813-2827]
 • بحران سیاسی خاورمیانه واکاوی راهبردعصبیت دینی وقومی عصرصفوی درجهت دولت-ملت سازی در توان بخشی قدرت ایران ومدیریت بحران های سیاسی اخیر درمنطقه خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3168-3179]
 • بحران‌های منطقه‌ای امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 970-993]
 • بخش بندی شناسایی وتحلیل الگوهای رفتاری مشتریان خدمات بانکی بااستفاده ازتکنیکهای داده کاوی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3452-3471]
 • برجام دیپلماسی و نقش آن در تقویت امنیت بین المللی(مطالعه موردی دیپلماسی برجام) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1105-1118]
 • برده مطالعه رفتار داعش با زنان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 304-329]
 • برنامه آموزشی ارزشیابی آموزش اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2274-2287]
 • برنامه درسی پیش از دبستان بررسی میزان اعتبار سنجی الگوی ارائه شده جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی پیش دبستانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3509]
 • برنامه رﯾﺰی ﻓﺮضﺑﻨﯿﺎد تاثیر برنامه رﯾﺰی ﻓﺮضﺑﻨﯿﺎد بر ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوری هﻮاﻓﻀﺎ و ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری درجمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 845-870]
 • برنامه های توسعه عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1873-1890]
 • برنامه‌های حمایت از ترجمه و نشر دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • برنامه هسته ای نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 137-162]
 • برند سازی حسی ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 489-508]
 • بزه‌دیدگی پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 590-612]
 • بزه دیدگی بزه دیدگی مسلمانان روهینگیا و گونه شناسی جرایم ارتکابی علیه آنها از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3282-3294]
 • بطلان بررسی بطلان شرکتها و آثار حقوقی آن بر ذینفعان آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1361-1380]
 • بلای منابع بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2276]
 • بلوچستان بررسی تأثیر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دولت‌ها در مشارکت اجتماعی و سیاسی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بر روند اعتماد سیاسی جامعه بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3135-3146]
 • بلوغ بررسی ارتباط خشونت خانگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2488-2512]
 • بلوغ بررسی ارتباط شبکه‌های اجتماعی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2775-2790]
 • بم تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2688-2708]
 • بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با روش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 346-367]
 • بنی امیه بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3470]
 • بهداشت شهری سنجش مطلوبیت سیاستگذاری در مدیریت شهری (مطالعه موردی عملکرد شورا و شهرداری شهر گرگان ) (1396-1392 ) از نظر متخصصان علوم اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 682-695]
 • بهسازی طراحی مدل ساختاری_تفسیری توسعه ی حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 573-590]
 • بودجه‌ریزی عملیاتی ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3366-3389]
 • بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 554-572]
 • بوروکراسی مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران(دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن(دوره میجی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 69-102]
 • بیانیه های الجزایر موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 964-983]
 • بی تفاوتی اجتماعی ارتباط بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 357-381]
 • بیع بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • بیگانگی سیاسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 171-198]
 • بیماران کم توان سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2412-2432]
 • بیماری سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2412-2432]
 • بیماری کووید 19 بحران کرونا و مسئولیت حقوقی بین المللی دولتها در حوزه سلامت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2435-2452]
 • بیماری‌های مسری مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • بیمه بررسی و تحلیل تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2357-2375]
 • بیمه وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1295-1313]

پ

 • پاتنام ‌‌تأملی تطبیقی در مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام و فوکویاما [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2306]
 • پاتولوژی جهل پاتولوژی جهل در معاملات [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 816-828]
 • پاسخگویی سازمانی ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 871-893]
 • پاکسازی قومی بررسی نقش و جایگاه دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1260-1274]
 • پان عربیسم تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر اجرای برنامه های انقلاب سفید و سرکوب خونین قیام 15 خرداد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 30-57]
 • پدرسالاری مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه ای [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 163-188]
 • پدیدار شناسی شناسایی مولفه های موثر در ایجاد تعلق خاطر به یک مفهوم ناملموس در شرایط پیچیده اجتماعی حاکم بر جوامع برند [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2618]
 • پرورش هوش‌اخلاقی پرورش هوش اخلاقی کودکان بر اساس روایات معتبر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2616-2640]
 • پسماند ساختمانی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مدیریت پسماند شهری در تهران (مطالعه موردی: پسماند عمرانی و ساختمانی). [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2915-2929]
 • پهلوی زمینه های همبستگی روحانیون و تجار(مسجد و بازار)در تضعیف و سقوط حکومت پهلوی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2489-2507]
 • پیامدها سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص‌های فلاکت اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 189-214]
 • پیامدهای اجتماعی بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بر افراد آسیب دیده در زلزله غرب کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1398-1417]
 • پیامدهای اجتماعی ارائه الگوی پیامدهای اجتماعی ناشی از رشد محلات اسکان غیر رسمی در اسلامشهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2473-2487]
 • پیامدهای اقتصادی بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بر افراد آسیب دیده در زلزله غرب کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1398-1417]
 • پیامدهای مثبت اجتماعی واکاوی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند (نمایندگی الکترونیکی) در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 662-681]
 • پیامدهای منفی اجتماعی واکاوی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند (نمایندگی الکترونیکی) در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 662-681]
 • پیر بوردیو بررسی مقایسه ای سرمایه‌های روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-141]
 • پیشگیری بررسی جرم شناختی جرم هرزه نگاری در فضای سایبر و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 605-626]
 • پیشگیری قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 385-400]
 • پیشگیری مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 771-785]
 • پیشگیری جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1542-1559]
 • پیشگیری اجتماعی پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 590-612]
 • پیشگیری از جرم سیاست های جنایی مشارکتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1891-1909]
 • پیشگیری از جرم گونه‌های پیشگیرانه سیاست‌های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 737-757]
 • پیشگیری از جرم جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1447-1455]

ت

 • تئوری موازنه " جایگاه تئوری موازنه در قراردادها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 756-770]
 • تئوری وابستگی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-214]
 • تابعیت حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1937-1955]
 • تابعیت بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه‌های کسب آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1600-1625]
 • تابعیت مضاعف بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه‌های کسب آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1600-1625]
 • تاسیس جمهوری اسلامی قوه موسس و ماهیت جمهوری اسلامی درآستانه تاسیس [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-58]
 • تامین اجتماعی بررسی و تحلیل تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2357-2375]
 • تبارشناسی جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 116-144]
 • تبلیغات بررسی نگرش کاربران اینستاگرام پیرامون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( مورد مطالعه شهروندان شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2641-2679]
 • تبلیغات اینستاگرام بررسی نگرش کاربران اینستاگرام پیرامون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( مورد مطالعه شهروندان شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2641-2679]
 • تبلیغات رسانه ای تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 508-523]
 • تجار زمینه های همبستگی روحانیون و تجار(مسجد و بازار)در تضعیف و سقوط حکومت پهلوی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2489-2507]
 • تجارت بین الملل بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1054-1071]
 • تجارت تسلیحات مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تجارت تسلیحات با گروههای شورشی و شبه نظامی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • تحدید و توسعه بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • تحدید و توسعه نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام زنان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1275-1294]
 • تحریم اقتصاد سیاسی حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • تحریم جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران1 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 291-303]
 • تحریم ها نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 137-162]
 • تحّزب و تشکّل جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت ا... خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان،حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزّب وتشکّل [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 58-85]
 • تحلیل جامعه شناختی بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2562]
 • تحلیل گفتمان نقش گفتمان اصلاحات در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گفتمانی لاکلا و موفه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3307-3327]
 • تحلیل محتوا جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 215-238]
 • تحلیل مقایسه ای تحلیل مقایسه ای اثرات آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای بر اشتغال فارغ التحصیلان دانش آموزان شهر تهران-1397 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2150-2172]
 • تحلیل نسلی تحلیل نسلی تاثیر ایده‌آلیسم توسعه بر کارکردهای خانواده (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1381-1397]
 • تحولات سیر تحولات زندان‌ها در جهان باستان با تکیه بر صدر اسلام (تا پایان دوره اموی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2680-2705]
 • تحولات کالبدی تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2688-2708]
 • تحول دیجیتال انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • تخریب مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 426-444]
 • تخلفات مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 554-572]
 • تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی و مفاهیم مشابه در فقه و تاثیر آن بر تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2806-2820]
 • تداخل مجازات شرایط تداخل مجازات‌ها در صورت بروز تعدد انواع مختلف جرایم در حقوق جزای ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 445-454]
 • تربیت اخلاقی بررسی مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد غزالی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • تربیت هنری شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2621-2632]
 • ترک کمک تحلیل مقایسه ای مبانی قانونی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از ترک کمک به مصدومین حوادث ورزشی با تکیه بر قانون فیفا مصوب 2019و لحاظ ورزش فوتبال در سیستم فقهی و حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2791-2805]
 • ترکمنستان نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 588-610]
 • ترکیه ژئوپلتیک و ژئوکالچر :اهداف سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 330-346]
 • ترکیه فرهنگ و سیاست: بررسی تطبیقی تاثیر سیاست‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (مطالعه موردی صنایع فرهنگی) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • ترکیه سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019 [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1488-1509]
 • تروریسم دفاع مشروع علیه گروه های تروریستی در سرزمین دولت خارجی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2619-2629]
 • تروریسم و تعامل دیپلماسی و نقش آن در تقویت امنیت بین المللی(مطالعه موردی دیپلماسی برجام) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1105-1118]
 • تزاحم حق مجنی علیه و حق جانی واکاوی شرط مماثلت قصاص صدمات وارده به سر از دیدگاه فقه و حقوق کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1687-1704]
 • تسامح تسامح درون‌دینی در اندیشه سیاسی ابوحنیفه ابوحنیفه. [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 700-715]
 • تسری داوری به ثالث مطالعه تطبیقی رویه قضایی حاکم بر تسری شرط داوری بر افراد غیر امضا کننده در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1186-1204]
 • تشعشعات رادیویی میزان آگاهی شهروندان استان های کهگیلویه و بویر احمد،اردبیل، بوشهر و همدان از قوانین و آسیب ها امواج الکترومغناطیس و تشعشعات رادیویی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3475-3492]
 • تشکیل بررسی بطلان شرکتها و آثار حقوقی آن بر ذینفعان آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1361-1380]
 • تصمیم خرید ارائه مدل عوامل جامعه شناختی اثرگذار بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی با هدف رعایت صرفه و صلاح بیت المال [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 835-851]
 • تصمیم گیری چند معیاره شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره(MADM) (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور استان اصفهان در سال 1398-1397 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 292-315]
 • تصمیم گیری گروهی غیر قطعی شناسائی و بررسی تحلیلی ریسک های موجود در مدیریت زنجیره تامین خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری گروهی غیر قطعی(مورد مطالعه شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2059-2075]
 • تصویر ذهنی برند بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در مشتریان محصولات الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • تعادل عوضین جایگاه تئوری موازنه در قراردادها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 756-770]
 • تعارضات منزلتی تاثیر منزلت طلبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر محیط امنیتی خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • تعاملات حقوقی رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه برای حمایت از غیر‌نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 276-290]
 • تعاون نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1295-1312]
 • تعدد جرایم شرایط تداخل مجازات‌ها در صورت بروز تعدد انواع مختلف جرایم در حقوق جزای ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 445-454]
 • تعدیل ساختاری سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص‌های فلاکت اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 189-214]
 • تعلق خاطر در جامعه برند شناسایی مولفه های موثر در ایجاد تعلق خاطر به یک مفهوم ناملموس در شرایط پیچیده اجتماعی حاکم بر جوامع برند [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2618]
 • تعلق طایفه ای-ایلی مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 215-243]
 • تعلق قومی نقش قومیت در انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری مورد مطالعه: ترک، کرد و لر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 86-115]
 • تعهدات حقوقی مبانی و مصادیق تعهدات طبیعی در قلمرو خانواده در حقوق ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2719-2734]
 • تعهد حرفه ای ارزشیابی آموزش اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2274-2287]
 • تعهد طبیعی روبه‌کمال مبانی و مصادیق تعهدات طبیعی در قلمرو خانواده در حقوق ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2719-2734]
 • تعهد مدنی ناقص‌شده مبانی و مصادیق تعهدات طبیعی در قلمرو خانواده در حقوق ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2719-2734]
 • تعیین مجازات سرقت تعزیری معیارهای کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 515-535]
 • تغییر جنسیت تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 573-589]
 • تغییر جنسیت بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2319-2332]
 • تغییر رژیم راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 882-899]
 • تغییر رفتار راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 882-899]
 • تغییر کاربری واکاوی نظام حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3451-3466]
 • تفسیر قرارداد نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2585-2602]
 • تقاص جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 368-381]
 • تکامل زبان جامعه شناسی زبان و نقش سیاسی دولت ها: مطالعه ی موردی یادگیری جمعی و تکامل زبان در شهرستان ایرانشهر [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • تکرار جرم شرایط تداخل مجازات‌ها در صورت بروز تعدد انواع مختلف جرایم در حقوق جزای ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 445-454]
 • تکلیف مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • تکنولوژی نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 397-417]
 • تکنیک دیمتل شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره(MADM) (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور استان اصفهان در سال 1398-1397 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 292-315]
 • تلویزیون تحلیل عملکرد رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2319-2336]
 • تلویزیون کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1910-1936]
 • تناسب جرم و مجازات مجازات های جایگزین حبس در رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 852-865]
 • تناقض پیکربندی مفهوم ایدئولوژی زدگی با تأکید بر اندیشه سیاسی علی شریعتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 840-856]
 • تنسر بررسی تطبیقی اصول حکمرانی در اندیشه سیاسی شرق و غرب؛ با تکیه بر دیدگاه های ماکیاولی و تنسر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 680-699]
 • تنگة هرمز پیامدهای سیاسی-اقتصادی مدیریت ژئوپلیتیک تنگة هرمز در سیاست خارجی ج.ا.ایران بر امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • توان‌بخشی شناختی تاثیر توان‌بخشی شناختی بر مهارت‌های خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1989-2004]
 • توانمندسازی حقوقی جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 116-144]
 • توان نظامی ایران پیامدهای سیاسی-اقتصادی مدیریت ژئوپلیتیک تنگة هرمز در سیاست خارجی ج.ا.ایران بر امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • تورم بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2276]
 • توریسم چالش های ورود گردشگران به کشورهای اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2930-2951]
 • توسعه مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران(دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن(دوره میجی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 69-102]
 • توسعه سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 296-317]
 • توسعه تحلیل عملکرد رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2319-2336]
 • توسعه کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1910-1936]
 • توسعه ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص های آموزه های اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3246-3268]
 • توسعه اجتماعی حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 143-170]
 • توسعه ارتباطات بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 509-542]
 • توسعه اقتصادی تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2455-2472]
 • توسعه اقتصادی بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2633-2651]
 • توسعه اقتصادی &ndash؛ اجتماعی مطالعه جامعه شناختی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران (با تأکید بر برنامه‌های 5 ساله توسعه اول تا ششم ) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1327-1347]
 • توسعه پایدار تأثیر معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانش‌آموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 249-274]
 • توسعه پایدار کار پایدار [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 829-848]
 • توسعه پایدار مبانی و آثار ناشی از الزامات مقرر در ماده هشتم کدهای جهانی اخلاق گردشگری در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • توسعه جریان تکفیری نقش خوارج در توسعه و ترویج جریان تکفیری در جهان اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3415-3432]
 • توسعه حرفه ای طراحی مدل ساختاری_تفسیری توسعه ی حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 573-590]
 • توسعه سیاسی تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-85]
 • توسعه سیاسی حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 143-170]
 • توسعه سیاسی واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 243-275]
 • توسعه شایستگی شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر مدیریت استعداد برای دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2581-2602]
 • توسعه ی هنجاری توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمان‌های بین المللی غیر دولتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2407-2434]
 • توسل به زور دفاع مشروع علیه گروه های تروریستی در سرزمین دولت خارجی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2619-2629]
 • تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مسئولیت سکوت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا با استناد به قاعده غرور [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 413-425]
 • توماس اسپریگنز تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه‌های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 922-934]
 • توماس اسپریگنز بررسی قابلیت تبیین اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری در الگوی توماس اسپرینگز [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • تیموریان بررسی نهادهای آموزشی علوم قرآنی در دوره تیموریان؛مطالعه موردی مساجد و مدرسه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2582-2598]

ث

 • ثبات تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر اجرای برنامه های انقلاب سفید و سرکوب خونین قیام 15 خرداد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 30-57]
 • ثبات سیاسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-214]
 • ثبات مالی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2930-2943]
 • ثروت چگونگی ثبات سیاسی بر اساس روزآمدی اندیشه‌‌ی ابن خلدون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1222-1236]

ج

 • جاعل عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1021-1033]
 • جامعه بررسی جرم شناختی جرم هرزه نگاری در فضای سایبر و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 605-626]
 • جامعه قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 385-400]
 • جامعه تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 627-645]
 • جامعه دولت و جامعه در فلسفه سیاسی کارل مارکس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1237-1259]
 • جامعه اسلامی بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2674-2687]
 • جامعه برند شناسایی مولفه های موثر در ایجاد تعلق خاطر به یک مفهوم ناملموس در شرایط پیچیده اجتماعی حاکم بر جوامع برند [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2618]
 • جامعه پذیری تدوین کدها و شاخص های اخلاق سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با کاوش در مکاتب مختلف نظری. [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3328-3347]
 • جامعه پذیری سیاسی مطالعه جامعه شناختی اثرات جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال ساکن در شهر بجنورد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 199-228]
 • جامعه شناختی ایران بررسی تأثیر سوگیری رفتاری خودکنترلی بر رفتار مالی و رفاه مالی از طریق نقش تعدیل‌گر ریسک گریزی با رویکرد جامعه شناختی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 21-32]
 • جامعه شناسی جامعه شناسی زبان و نقش سیاسی دولت ها: مطالعه ی موردی یادگیری جمعی و تکامل زبان در شهرستان ایرانشهر [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • جامعه شناسی جنایی ایران مسئولیت کیفری نقصان یافته جرایم اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1777-1790]
 • جامعه شناسی جنایی ایران حل و فصل غیر قضایی اختلافات و دعاوی با مبنای عدالت ترمیمی در جامعه شناسی جنایی ایران (مصادیق و روش ها) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2898-2914]
 • جامعه شناسی زبان مطالعه ای بر جامعه شناسی زبان و مفهوم یادگیری کل گرایانه در جامعه ایران: تمرکز بر تاثیر سیاست های جامعه شناسی و آموزشی بر خودکارآمدی و مهارت شفاهی زبان آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 377-405]
 • جامعه‌شناسی مالی بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2276]
 • جامعه شهری تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3451-3474]
 • جامعه مدنی کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 112-136]
 • جامعۀ زنان ایرانی زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]
 • جان لاک دولت در فلسفه سیاسی جان لاک و کارل مارکس:رویکرد تطبیقی-انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2630-2652]
 • جانی واکاوی شرط مماثلت قصاص صدمات وارده به سر از دیدگاه فقه و حقوق کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1687-1704]
 • جایگاه ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3101-3134]
 • جایگزین حل و فصل اختلافات اصول و معایب حاکم بر شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات در دعاوی خانوادگی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • جبران خسارت مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران1 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 291-303]
 • جذابیت محیطی سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 296-317]
 • جرائم سازمان تعزیرات حکومتی و مفاهیم مشابه در فقه و تاثیر آن بر تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2806-2820]
 • جرائم اقتصادی گونه‌های پیشگیرانه سیاست‌های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 737-757]
 • جرائم اینترنتی بررسی قوانین و ضمانت اجراهای جرائم علیه حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1348-1363]
 • جرایم مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 554-572]
 • جرایم زیست محیطی تدوین معیارهای حقوقی شناسایی ذی‌نفعان در پرونده‌های محیط زیستی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2508-2525]
 • جرایم علیه امنیت جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 849-860]
 • جرایم مواد مخدر بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 984-1020]
 • جرح بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1054-1071]
 • جرم مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 426-444]
 • جرم تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • جرم اقتصادی چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3180-3202]
 • جرم زدایی مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 935-949]
 • جرم سازمان یافته سیاست جنایی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری: رویکردها و راهبردها [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2876-2894]
 • جرم سیاسی تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 613-629]
 • جرم سیاسی جرایم سیاسی و مصادیق آن در حقوق ایران و موازین بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3064-3076]
 • جرم شناختی بررسی جرم شناختی جرم هرزه نگاری در فضای سایبر و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 605-626]
 • جرم شناختی قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 385-400]
 • جریان تکفیری نقش خوارج در توسعه و ترویج جریان تکفیری در جهان اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3415-3432]
 • جسم نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 723-736]
 • جسم نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1956-1970]
 • جعاله عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1021-1033]
 • جعل عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1021-1033]
 • جمعیت غیر نظامی بررسی جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3269-3281]
 • جمهوری جایگاه نوع انسان در فلسفه تاریخ کانت و نقش آن در تاسیس حکومت دموکراسی نمایندگی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1637-1657]
 • جمهوری اسلامی کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 112-136]
 • جمهوری اسلامی ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص های آموزه های اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3246-3268]
 • جمهوری اسلامی ایران نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 137-162]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 588-610]
 • جمهوری اسلامی ایران فرهنگ و سیاست: بررسی تطبیقی تاثیر سیاست‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (مطالعه موردی صنایع فرهنگی) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • جمهوری اسلامی ایران تاثیر منزلت طلبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر محیط امنیتی خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • جمهوری اسلامی ایران موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 964-983]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش گفتمان اصلاحات در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گفتمانی لاکلا و موفه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3307-3327]
 • جنایت علیه بشریت بزه دیدگی مسلمانان روهینگیا و گونه شناسی جرایم ارتکابی علیه آنها از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3282-3294]
 • جنایت علیه بشریت بررسی نقش و جایگاه دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1260-1274]
 • جنایت علیه بشریت بررسی جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3269-3281]
 • جنبش‌های اجتماعی زنان جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 116-144]
 • جنبش های ضد جهانی شدن مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-33]
 • جنگ بین‌المللی جایگاه دفاع مشروع در جنگ‌های بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر جنگ‌های نیابتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3415-3430]
 • جنگ رسانه‌ای الگوی مطلوب سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مواجه با جنگ رسانه‌ای آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • جنگل و مرتع مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 426-444]
 • جنگ نرم رویه ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با رویکرد حقوق بشر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2846-2860]
 • جنگ نیابتی جایگاه دفاع مشروع در جنگ‌های بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر جنگ‌های نیابتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3415-3430]
 • جهاد نقد و بررسی شبهه گلدزیهر درباره پیشرفت مسلحانه اسلام (HOLY WAR یا جنگ مقدس) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • جهاد نکاح مطالعه رفتار داعش با زنان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 304-329]
 • جهانگردی چالش های ورود گردشگران به کشورهای اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2930-2951]
 • جهانی سازی سیاست جنایی حاکم بر جهانی شدن آئین دادرسی کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 469-484]
 • جهانی شدن مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-33]
 • جهانی شدن سیاست جنایی حاکم بر جهانی شدن آئین دادرسی کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 469-484]
 • جهانی شدن رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی جهانی با تکیه بر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1650-1686]
 • جهل مطلق تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3348-3365]
 • جواز بررسی تطبیقی مبانی نظریه عوض در حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 946-986]
 • جوانان تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1034-1053]

چ

 • چالش چالش های ورود گردشگران به کشورهای اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2930-2951]
 • چالش ها بررسی چالش های توسعه اقتصادی و اصلاحات قانونی استفاده از انرژی های تجدید پذیر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2541-2556]
 • چندجانبه گرایی تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2367-2380]
 • چندگانگی تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2455-2472]

ح

 • حاشیه نشینی حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 143-170]
 • حاکمیت تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-85]
 • حاکمیت شرکتی فراتحلیلی از اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2237-2250]
 • حاکمیت قانون تحلیل کیفی تأثیر ساختار سیاسی ـ قبیله‌ای کردستان بر حاکمیت قانون با تأکید بر موردهای از دادگاه تجدیدنظر استان اربیل در کردستان عراق (2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 157-185]
 • حاکمیت قانون واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 243-275]
 • حاکمیت قانون مطالعه جامعه شناختی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران (با تأکید بر برنامه‌های 5 ساله توسعه اول تا ششم ) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1327-1347]
 • حاکمیت مطلقه تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • حبس مجازات های جایگزین حبس در رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 852-865]
 • حج گزاری بررسی ساختار و جایگاه تاریخی و اعتقادی شیخیه کرمان با تاکید بر حجگزاری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 265-282]
 • حدود شرعی استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2299-2318]
 • حرز هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • حرکت نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 723-736]
 • حریم خصوصی بررسی قوانین و ضمانت اجراهای جرائم علیه حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1348-1363]
 • حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019 [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1488-1509]
 • حسابداری بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3224-3225]
 • حس مکان راهکارهای تقویت فرهنگ بومی و منطقه گرایی در مسکن معاصر با نگاهی به حس مکان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2565-2581]
 • حسن البنا بررسی تأثیر اندیشه‌های سید قطب بر سلفیون جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 950-963]
 • حفظ نظام ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3101-3134]
 • حق شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2395-2411]
 • حق مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • حق خوانش استعاری مفهوم «حق» در گفتمان: مطالعۀ موردی دیوان شیخ گیلانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2776-2794]
 • حق برخورداری از حقوق حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1937-1955]
 • حق بر سلامت بحران کرونا و مسئولیت حقوقی بین المللی دولتها در حوزه سلامت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2435-2452]
 • حق بر عقیده مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1308-1326]
 • حقوق بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2319-2332]
 • حقوق بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • حقوق آمریکا مطالعه تطبیقی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در سرعت رسیدگی در حقوق ایران و آمریکا2 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 363-372]
 • حقوق اقلیت‌‌های دینی بررسی علل امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های‌دینی‌در پی تحرکات خارجی و تبعات آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1141-1165]
 • حقوق -اقلیت‌های ‌دینی ‌در جمهوری ‌اسلامی بررسی زمینه‌های امنیتی شدن موضوع اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3077-3100]
 • حقوق انرژی واکاوی نقش ضرورت کاربرد انرژی های تجدید پذیر در هزاره سوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1089-1112]
 • حقوق انگلستان مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 821-834]
 • حقوق انگلستان مسئولیت کیفری نقصان یافته جرایم اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1777-1790]
 • حقوق انگلیس بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2754-2774]
 • حقوق ایران تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 613-629]
 • حقوق ایران بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه‌های کسب آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1600-1625]
 • حقوق ایران نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2585-2602]
 • حقوق ایران عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1021-1033]
 • حقوق ایران مطالعه تطبیقی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در سرعت رسیدگی در حقوق ایران و آمریکا2 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 363-372]
 • حقوق ایران بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2754-2774]
 • حقوق ایران بررسی حقوق مدنی کودک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2557-2580]
 • حقوق بشر رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه برای حمایت از غیر‌نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 276-290]
 • حقوق بشر بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • حقوق بشر مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1581-1605]
 • حقوق بشر حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1937-1955]
 • حقوق بشر تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2367-2380]
 • حقوق بشر اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2895-2910]
 • حقوق بشر رویه ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با رویکرد حقوق بشر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2846-2860]
 • حقوق بشردوستانه رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه برای حمایت از غیر‌نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 276-290]
 • حقوق بین الملل توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمان‌های بین المللی غیر دولتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2407-2434]
 • حقوق بین الملل شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2381-2406]
 • حقوق بین الملل نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2735-2753]
 • حقوق بین الملل بشر بحران کرونا و مسئولیت حقوقی بین المللی دولتها در حوزه سلامت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2435-2452]
 • حقوق بین الملل سرمایه گذاری بررسی جایگاه و نقش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران در انتقالات ارزی در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2731-2750]
 • حقوق بین الملل کار انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • حقوق دریا کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 875-888]
 • حقوق دفاعی متهم اصول سیاست گذار تقنینی در سامان عدالت کیفری ایران نسبت به حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 335-352]
 • حقوق روسیه بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه‌های کسب آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1600-1625]
 • حقوق شهروندی جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت ا... خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان،حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزّب وتشکّل [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • حقوق شهروندی جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 849-860]
 • حقوق شهروندی بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • حقوق شهروندی الزامات بازنگری در مسئولیت مدنی خسارات حوادث غیرمترقبه طبیعی به شهروندان در ایران (رویکردی مبتنی بر حقوق شهروندی و حکمروایی خوب بحران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3450]
 • حقوق طلبکاران بانکی راهبرد بازسازی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و تأثیر آن بر حقوق سهامداران و طلبکاران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2709-2730]
 • حقوق فرانسه نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2585-2602]
 • حقوق کودکان عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2256-2668]
 • حقوق کیفری هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • حقوق کیفری شکلی سیاست جنایی حاکم بر جهانی شدن آئین دادرسی کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 469-484]
 • حقوق گردشگران مبانی و آثار ناشی از الزامات مقرر در ماده هشتم کدهای جهانی اخلاق گردشگری در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • حقوق گردشگری مفاهیم و مبانی حقوق گردشگری در نظام بین الملل [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • حقوق مالزی عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1021-1033]
 • حقوق مالکیت فکری بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهایG7 [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • حقوق محیط زیست تدوین معیارهای حقوقی شناسایی ذی‌نفعان در پرونده‌های محیط زیستی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2508-2525]
 • حقوق مدنی بررسی حقوق مدنی کودک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2557-2580]
 • حکم ثانوی ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3101-3134]
 • حکمرانی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-214]
 • حکمرانی بررسی تطبیقی اصول حکمرانی در اندیشه سیاسی شرق و غرب؛ با تکیه بر دیدگاه های ماکیاولی و تنسر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 680-699]
 • حکمرانی جهانی انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • حکمرانی جهانی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی جهانی با تکیه بر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1650-1686]
 • حکمرانی خوب آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 173-208]
 • حکمرانی خوب واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 243-275]
 • حکمرانی خوب مطالعه جامعه شناختی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران (با تأکید بر برنامه‌های 5 ساله توسعه اول تا ششم ) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1327-1347]
 • حکمرانی خوب مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1581-1605]
 • حکمرانی خوب :نقش نظارت در حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2298]
 • حکمرانی خوب نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1763-1776]
 • حکمروایی بحران الزامات بازنگری در مسئولیت مدنی خسارات حوادث غیرمترقبه طبیعی به شهروندان در ایران (رویکردی مبتنی بر حقوق شهروندی و حکمروایی خوب بحران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3450]
 • حکمروایی شهری الزامات بازنگری در مسئولیت مدنی خسارات حوادث غیرمترقبه طبیعی به شهروندان در ایران (رویکردی مبتنی بر حقوق شهروندی و حکمروایی خوب بحران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3450]
 • حکومت مطالعه تطبیقی دیدگاه دانشمندان فریقین نسبت به مدیریت سیاسی امت اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 336-359]
 • حکومت جایگاه نوع انسان در فلسفه تاریخ کانت و نقش آن در تاسیس حکومت دموکراسی نمایندگی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1637-1657]
 • حکومت شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2381-2406]
 • حکومت جمهوری قوه موسس و ماهیت جمهوری اسلامی درآستانه تاسیس [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-58]
 • حل اختلاف جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1542-1559]
 • حلقه کیان نسبت حلقه کیان با جریان روشنفکری دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 83-114]
 • حل و فصل غیر قضایی اختلاف حل و فصل غیر قضایی اختلافات و دعاوی با مبنای عدالت ترمیمی در جامعه شناسی جنایی ایران (مصادیق و روش ها) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2898-2914]
 • حمایت نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1295-1312]
 • حمایت از غیر نظامیان رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه برای حمایت از غیر‌نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 276-290]
 • حمله سازمان یافته بررسی جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3269-3281]
 • حمله گسترده بررسی جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3269-3281]
 • حوادث پیش بینی نشده وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1295-1313]

خ

 • خاندان ابراهیمی نقشِ خاندان‌های ابراهیمی (شیخیه)، وکیلی و نیروهای اجتماعی ـ مذهبی در تحولات کرمان(نمونه موردی: قیام دوم شال‌بافان 23-1322ق/1905-1904م) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1586-1599]
 • خاندان وکیلی نقشِ خاندان‌های ابراهیمی (شیخیه)، وکیلی و نیروهای اجتماعی ـ مذهبی در تحولات کرمان(نمونه موردی: قیام دوم شال‌بافان 23-1322ق/1905-1904م) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1586-1599]
 • خانواده تحلیل نسلی تاثیر ایده‌آلیسم توسعه بر کارکردهای خانواده (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1381-1397]
 • خانواده بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2539-2564]
 • خاور میانه استراتژی جاده و کمر بند چین و نقش حوزه نفوذ ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 994-1017]
 • خاورمیانه تاثیر منزلت طلبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر محیط امنیتی خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • خاورمیانه آینده‌نگری روند بحران‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2813-2827]
 • خرید سازمانی ارائه مدل عوامل جامعه شناختی اثرگذار بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی با هدف رعایت صرفه و صلاح بیت المال [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 835-851]
 • خشونت پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 590-612]
 • خشونت خانگی بررسی ارتباط خشونت خانگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2488-2512]
 • خصوصس سازی راهبردهای سیاست کیفری تقنینی در حمایت از خصوصی سازی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1087-1104]
 • خصوصیات فردی و اعتقادی فرح نسبت متغیرهای شخصیتی و برون شخصیتی در نحوه ی عملکرد فرهنگی و سیاسی فرح پهلوی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2269]
 • خطوط انتقال گاز شناسائی و بررسی تحلیلی ریسک های موجود در مدیریت زنجیره تامین خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری گروهی غیر قطعی(مورد مطالعه شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2059-2075]
 • خلافت بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3470]
 • خلیج فارس کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 875-888]
 • خواجه نظام الملک نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-129]
 • خوارج بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3470]
 • خوارج صدر اسلام نقش خوارج در توسعه و ترویج جریان تکفیری در جهان اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3415-3432]
 • خودکارآمدی مطالعه ای بر جامعه شناسی زبان و مفهوم یادگیری کل گرایانه در جامعه ایران: تمرکز بر تاثیر سیاست های جامعه شناسی و آموزشی بر خودکارآمدی و مهارت شفاهی زبان آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 377-405]
 • خودکنترلی بررسی تأثیر سوگیری رفتاری خودکنترلی بر رفتار مالی و رفاه مالی از طریق نقش تعدیل‌گر ریسک گریزی با رویکرد جامعه شناختی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 21-32]
 • خوراک مطالعۀ مردم شناختی فضاهای گردشگری فرهنگی خوراک(مورد مطالعه: شهرستان ارومیه) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1113-1140]

د

 • دادرسی اساسی مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران و آلمان (مبانی و آسیب شناسی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2752-2775]
 • دادرسی مدنی مطالعه تطبیقی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در سرعت رسیدگی در حقوق ایران و آمریکا2 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 363-372]
 • دادگاه قانون اساسی مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران و آلمان (مبانی و آسیب شناسی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2752-2775]
 • دادگاه های بین المللی کیفری اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2895-2910]
 • دادگاههای ملی مقایسه تطبیقی صدور اقدامات احتیاطی دیوان داوری و دادگاه با تأکید بر قواعد داوری بین المللی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 861-874]
 • داده امنیت محتوا ی داده‌ها در حریم خصوصی ومطالعه تطبیقی آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1072-1088]
 • داده بنیاد طراحی الگوی بازاریابی سلامت مبتنی بر بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران) [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • دارالعلم نقش و کارکرد دارالعلم شاپور بن اردشیر ( 416 – 336 ق ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1575-1585]
 • دارالکفر بررسی تأثیر اندیشه‌های سید قطب بر سلفیون جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 950-963]
 • داعش مطالعه رفتار داعش با زنان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 304-329]
 • دانشجویان مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 229-248]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه مدلی برای ارتقاء مسئولیت پذیری فردی، اجتماعی، حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( مورد مطالعه : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2433-2454]
 • دانشکده علوم اجتماعی مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 229-248]
 • دانشگاه رازی مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 229-248]
 • داوری بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1054-1071]
 • داوری اصول و معایب حاکم بر شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات در دعاوی خانوادگی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دریای خزر نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 275-293]
 • دعاوی خانوادگی اصول و معایب حاکم بر شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات در دعاوی خانوادگی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دعاوی زیست محیطی شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2395-2411]
 • دعاوی طاری شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 656-669]
 • دعاوی محیط زیست تدوین معیارهای حقوقی شناسایی ذی‌نفعان در پرونده‌های محیط زیستی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2508-2525]
 • دعوت نقد و بررسی شبهه گلدزیهر درباره پیشرفت مسلحانه اسلام (HOLY WAR یا جنگ مقدس) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دعوی طاری آسیب‌شناسی مواعد اقامه دعوی طاری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2097-2116]
 • دفاع پیشدستانه دفاع مشروع علیه گروه های تروریستی در سرزمین دولت خارجی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2619-2629]
 • دفاع پیشگیرانه دفاع مشروع علیه گروه های تروریستی در سرزمین دولت خارجی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2619-2629]
 • دفاع مشروع دفاع مشروع علیه گروه های تروریستی در سرزمین دولت خارجی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2619-2629]
 • دفاع مشروع جایگاه دفاع مشروع در جنگ‌های بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر جنگ‌های نیابتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3415-3430]
 • دمکراسی مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-60]
 • دموکراسی تحلیل کیفی تأثیر ساختار سیاسی ـ قبیله‌ای کردستان بر حاکمیت قانون با تأکید بر موردهای از دادگاه تجدیدنظر استان اربیل در کردستان عراق (2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 157-185]
 • دموکراسی مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1581-1605]
 • دموکراسی راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 882-899]
 • دموکراسی نمایندگی جایگاه نوع انسان در فلسفه تاریخ کانت و نقش آن در تاسیس حکومت دموکراسی نمایندگی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1637-1657]
 • دموکراسی هدایت شده پیکربندی مفهوم ایدئولوژی زدگی با تأکید بر اندیشه سیاسی علی شریعتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 840-856]
 • دوازدهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 58-85]
 • دوجنسه‌ها تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 573-589]
 • دوره اموی سیر تحولات زندان‌ها در جهان باستان با تکیه بر صدر اسلام (تا پایان دوره اموی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2680-2705]
 • دوره پهلوی تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • دوره سنتی تا معاصر سیر تحولی مدراس از نظر معماری در شهر ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • دوره قاجاریه مصر از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی در دوره قاجاریه ازابتدای دوره قاجار تا انقلاب مشروطه (1210-1325 ه.ق) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3294-3306]
 • دوره متوسطه شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2621-2632]
 • دولت عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1873-1890]
 • دولت شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2381-2406]
 • دولت دولت در فلسفه سیاسی جان لاک و کارل مارکس:رویکرد تطبیقی-انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2630-2652]
 • دولت دولت و جامعه در فلسفه سیاسی کارل مارکس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1237-1259]
 • دولت الکترونیکی از انتخابات الکترونیکی تا مردم‌سالاری دیجیتال (با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دولت حداقلی نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1763-1776]
 • دولت (حکومت) بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3470]
 • دولت رانتیر بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2276]
 • دولت رفاه نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1763-1776]
 • دولت سازندگی سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص‌های فلاکت اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 189-214]
 • دولت قانون مدار :نقش نظارت در حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2298]
 • دولت موقت مقایسه تاریخی انقلاب شوروی در سالهای نخستین و انقلاب اسلامی ایران با روند شکل گیری دولت موقت [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • دیپلماسی دیپلماسی و نقش آن در تقویت امنیت بین المللی(مطالعه موردی دیپلماسی برجام) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1105-1118]
 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 145-172]
 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 145-172]
 • دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دین بررسی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی : شهر تهران از سال 1388 تا 1398 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 316-345]
 • دین همگرایی بین دین و رسانه با نقد و بررسی نظرات مخالفان و موافقان [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دینداری عدالت بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 238-263]
 • دین شمشیر نقد و بررسی شبهه گلدزیهر درباره پیشرفت مسلحانه اسلام (HOLY WAR یا جنگ مقدس) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • دیه تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 573-589]
 • دیوان داوری مقایسه تطبیقی صدور اقدامات احتیاطی دیوان داوری و دادگاه با تأکید بر قواعد داوری بین المللی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 861-874]
 • دیوان داوری موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 964-983]
 • دیوان کیفری بین المللی بررسی نقش و جایگاه دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1260-1274]
 • دیوان کیفری بین المللی بررسی جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3269-3281]

ذ

 • ذی‌نفع تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2117-2130]
 • ذینفع شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2395-2411]
 • ذی‌نفعان محیط زیست.   تدوین معیارهای حقوقی شناسایی ذی‌نفعان در پرونده‌های محیط زیستی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2508-2525]

ر

 • رأی‌دهی نقش قومیت در انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری مورد مطالعه: ترک، کرد و لر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 86-115]
 • رابطه عرضی پیوند روّیه قضایی با قانون در کیفرگزینی: از قاعده‌پردازی تا قاعده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3510]
 • راهبرد راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 882-899]
 • راهبرد بازسازی راهبرد بازسازی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و تأثیر آن بر حقوق سهامداران و طلبکاران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2709-2730]
 • راهبردها مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2852-2875]
 • رای‌گیری اکثریتی تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پرتو قاعده اکثریت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 86-111]
 • رتبه بندی شناسایی وتحلیل الگوهای رفتاری مشتریان خدمات بانکی بااستفاده ازتکنیکهای داده کاوی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3452-3471]
 • رسانه همگرایی بین دین و رسانه با نقد و بررسی نظرات مخالفان و موافقان [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • رسانه اجتماعی بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 509-542]
 • رسانه ملی تحلیل عملکرد رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2319-2336]
 • رسانه های جمعی مطالعه جامعه شناختی اثرات جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال ساکن در شهر بجنورد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 199-228]
 • رسانه های جمعی تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 508-523]
 • رسیدگی جزایی شرایط تداخل مجازات‌ها در صورت بروز تعدد انواع مختلف جرایم در حقوق جزای ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 445-454]
 • رشد اقتصادی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-214]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهایG7 [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • رشد جزایی آرمان گرایی یا واقع گرایی سیاست جنایی تقنینی در قبال رشد جزایی در حقوق کیفری ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2219-2236]
 • رضایت دولت در فلسفه سیاسی جان لاک و کارل مارکس:رویکرد تطبیقی-انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2630-2652]
 • رفاه مالی بررسی تأثیر سوگیری رفتاری خودکنترلی بر رفتار مالی و رفاه مالی از طریق نقش تعدیل‌گر ریسک گریزی با رویکرد جامعه شناختی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 21-32]
 • رفتار تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • رفتار اجتماعی بررسی مدل رفتار سازمانی مثبتگرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی :صنعت آب و فاضلاب کشور) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2076-2096]
 • رفتار اخلاقی تحلیل مقایسه ای مبانی قانونی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از ترک کمک به مصدومین حوادث ورزشی با تکیه بر قانون فیفا مصوب 2019و لحاظ ورزش فوتبال در سیستم فقهی و حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2791-2805]
 • رفتار انتخاباتی بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 582-604]
 • رفتار انتخاباتی بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز (مورد مطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 663-685]
 • رفتار انتخاباتی بررسی ارتباط بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3203-3223]
 • رفتار خرید ارائه مدل عوامل جامعه شناختی اثرگذار بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی با هدف رعایت صرفه و صلاح بیت المال [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 835-851]
 • رفتار خرید مصرف کننده بررسی اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1217-1236]
 • رفتار خرید ناگهانی بررسی اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1217-1236]
 • رفتار سازمانی مثبتگرای بررسی مدل رفتار سازمانی مثبتگرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی :صنعت آب و فاضلاب کشور) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2076-2096]
 • رفتار سیاسی مطالعه کیفی برای شناسایی و تبیین علل شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی در سازمان های دولتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]
 • رفتار سیاسی تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 627-645]
 • رفتار مصرف کننده بررسی اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1217-1236]
 • رقابت سیاسی مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-60]
 • رهیافت داده‌های تابلویی بررسی رابطه شاخصهای شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم مطالعه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 37-68]
 • روابط امنیتی بررسی روابط سیاسی – امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • روابط خارجی بررسی روابط سیاسی – امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • روابط سیاسی بررسی روابط سیاسی – امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • روابط سیاسی روابط سیاسی ایران و عراق از 1337 تا 1347ش [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3024-3039]
 • روابط فرهنگی دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 145-172]
 • روان شناسی رشد آرمان گرایی یا واقع گرایی سیاست جنایی تقنینی در قبال رشد جزایی در حقوق کیفری ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2219-2236]
 • روحانیت بررسی مقایسه ای سرمایه‌های روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-141]
 • روحانیون زمینه های همبستگی روحانیون و تجار(مسجد و بازار)در تضعیف و سقوط حکومت پهلوی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2489-2507]
 • رودخانه‌های مرزی نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از مدیریت آب رودخانه‌های مرزی غرب کشور (مطالعه موردی؛ استان‌های کرمانشاه و ایلام) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3040-3063]
 • روسیه مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2852-2875]
 • روش اسپریگنز تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3348-3365]
 • روش ترکیبی ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با روش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 346-367]
 • روش کیو " شناسایی و تاثیرالگوهای ذهنی کارآفرینان موفق بر فرآیند کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان بر اساس روش کیو [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1102-1123]
 • روشنفکری دینی نسبت حلقه کیان با جریان روشنفکری دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 83-114]
 • روش‌های تربیتی تأثیر معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانش‌آموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 249-274]
 • رویارویی قانون و رویّه پیوند روّیه قضایی با قانون در کیفرگزینی: از قاعده‌پردازی تا قاعده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3510]
 • رویکرد همگرایی بین دین و رسانه با نقد و بررسی نظرات مخالفان و موافقان [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • رویکرد آمیخته ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 489-508]
 • رویکرد آمیخته تدوین الگوی مدیریت و ساماندهی حساب‌های ارز دیجیتال در کشور با تاکید بر تاثیرات امنیت اقتصادی در نوسانات بین بازارهای مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2991-3023]
 • رویکرد داده بنیاد بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2633-2651]
 • رویکرد ساختاری تفسیری طراحی مدل ساختاری_تفسیری توسعه ی حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 573-590]
 • رویکرد شناختی خوانش استعاری مفهوم «حق» در گفتمان: مطالعۀ موردی دیوان شیخ گیلانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2776-2794]
 • رویکرد هنجاری از انتخابات الکترونیکی تا مردم‌سالاری دیجیتال (با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • رویّه قاعده پرداز پیوند روّیه قضایی با قانون در کیفرگزینی: از قاعده‌پردازی تا قاعده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3510]
 • رویه قضایی استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2299-2318]
 • رویه قضایی چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3180-3202]
 • رویّه قضایی پیوند روّیه قضایی با قانون در کیفرگزینی: از قاعده‌پردازی تا قاعده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3510]
 • رویه قضایی ایران مجازات های جایگزین حبس در رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 852-865]
 • ریسک شناسائی و بررسی تحلیلی ریسک های موجود در مدیریت زنجیره تامین خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری گروهی غیر قطعی(مورد مطالعه شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2059-2075]
 • ریسک گریزی بررسی تأثیر سوگیری رفتاری خودکنترلی بر رفتار مالی و رفاه مالی از طریق نقش تعدیل‌گر ریسک گریزی با رویکرد جامعه شناختی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 21-32]

ز

 • زبان خارجی جامعه شناسی زبان و نقش سیاسی دولت ها: مطالعه ی موردی یادگیری جمعی و تکامل زبان در شهرستان ایرانشهر [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • زلزله وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1295-1313]
 • زلزله زدگان غرب کرمانشاه بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بر افراد آسیب دیده در زلزله غرب کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1398-1417]
 • زمان مطالبه تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 573-589]
 • زمان وقوع حادثه تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 573-589]
 • زن زن و جایگاه او در اندیشه افلاطون [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1724-1735]
 • زنان شناسایی خلأهای بنیادی و راهبردی در حوزه مشارکت اجتماعی، سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 264-291]
 • زنان مطالعه رفتار داعش با زنان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 304-329]
 • زنان بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 582-604]
 • زنان بررسی ارتباط بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3203-3223]
 • زنان اصفهان تبیین و بررسی نگرشهای فمینیستی بین زنان ایرانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل کمی(مطالعه موردی بانوان شهرستان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1180-1197]
 • زنان شاغل پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 590-612]
 • زنان صدراسلام فعالیت های قرآنی زنان تا پایان قرن سیزده: تحلیل تاریخی زمینه ها و موضوعات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2821-2845]
 • زنجیره تامین شناسائی و بررسی تحلیلی ریسک های موجود در مدیریت زنجیره تامین خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری گروهی غیر قطعی(مورد مطالعه شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2059-2075]
 • زندان سیر تحولات زندان‌ها در جهان باستان با تکیه بر صدر اسلام (تا پایان دوره اموی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2680-2705]
 • زن‌ستیزی زن و جایگاه او در اندیشه افلاطون [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1724-1735]
 • زن گرایی زن و جایگاه او در اندیشه افلاطون [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1724-1735]
 • زن و خانواده بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • زن و خانواده نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام زنان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1275-1294]
 • زودرس بررسی ارتباط خشونت خانگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2488-2512]
 • زودرس بررسی ارتباط شبکه‌های اجتماعی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2775-2790]
 • زیان‌بار تحلیل مقایسه ای مبانی قانونی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از ترک کمک به مصدومین حوادث ورزشی با تکیه بر قانون فیفا مصوب 2019و لحاظ ورزش فوتبال در سیستم فقهی و حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2791-2805]

ژ

 • ژئوپلتیک ژئوپلتیک و ژئوکالچر :اهداف سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 330-346]
 • ژئوکالچر ژئوپلتیک و ژئوکالچر :اهداف سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 330-346]
 • ژاپن مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه ای [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 163-188]

س

 • ساحل‌عاج زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]
 • ساختار تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1626-1649]
 • ساختار مقایسه تاریخی انقلاب شوروی در سالهای نخستین و انقلاب اسلامی ایران با روند شکل گیری دولت موقت [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • ساختار اجتماعی نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 360-395]
 • ساختار اجتماعی تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1626-1649]
 • ساختار حاکمیت تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • ساختار قبیله‌ای حزب تحلیل کیفی تأثیر ساختار سیاسی ـ قبیله‌ای کردستان بر حاکمیت قانون با تأکید بر موردهای از دادگاه تجدیدنظر استان اربیل در کردستان عراق (2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 157-185]
 • ساختار-کارگزار تاثیر ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2173-2187]
 • ساختار نظام بین الملل تاثیر ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2173-2187]
 • سازش جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1542-1559]
 • سازمان اوقاف و امور خیریه مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 771-785]
 • سازمان بین المللی کار انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • سازمان تأمین اجتماعی طراحی مدل ساختاری_تفسیری توسعه ی حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 573-590]
 • سازمان تامین اجتماعی طراحی الگوی سیستمی حکمرانی خوب در سازمان تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3390-3414]
 • سازمان تعزیرات حکومتی بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2706-2718]
 • سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی و مفاهیم مشابه در فقه و تاثیر آن بر تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2806-2820]
 • سازمان ملل متحد سیاست جنایی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری: رویکردها و راهبردها [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2876-2894]
 • سازمان‌های بین المللی غیر دولتی توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمان‌های بین المللی غیر دولتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2407-2434]
 • سازمان های دولتی مطالعه کیفی برای شناسایی و تبیین علل شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی در سازمان های دولتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]
 • سازمان‌های مردم‌نهاد گونه‌های پیشگیرانه سیاست‌های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 737-757]
 • سازمان‌های مردم نهاد نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2735-2753]
 • سانسور شب‎های شعر گوته و انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 4-29]
 • سبک زندگی مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 229-248]
 • سبک زندگی جوانان بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2884-2897]
 • ستم چگونگی ثبات سیاسی بر اساس روزآمدی اندیشه‌‌ی ابن خلدون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1222-1236]
 • سردستگی مسئولیت کیفری مداخله‌کنندگان در گروهای مجرمانه در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2465-2488]
 • سرعت رسیدگی مطالعه تطبیقی تاثیر الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در سرعت رسیدگی در حقوق ایران و آمریکا2 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 363-372]
 • سرقت هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • سرمایه اجتماعی بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه. [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-155]
 • سرمایه اجتماعی جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 215-238]
 • سرمایه اجتماعی ‌‌تأملی تطبیقی در مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام و فوکویاما [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2306]
 • سرمایه اجتماعی بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2539-2564]
 • سرمایه اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1034-1053]
 • سرمایه انسانی بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهایG7 [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • سرمایه فرهنگی تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1034-1053]
 • سرمایه فرهنگی تجسم یافته بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1456-1487]
 • سرمایه فرهنگی عینیت یافته بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1456-1487]
 • سرمایه فرهنگی نهادینه شده بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1456-1487]
 • سرمایه فکری تبیین مولفه های موثر در اندازه گیری سرمایه فکری با رویکرد فراتحلیل [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • سرمایه‌گذاری بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2633-2651]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-214]
 • سرمایه‌ها بررسی مقایسه ای سرمایه‌های روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-141]
 • سرمایۀ اجتماعی اصول تعاملی سرمایۀ اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی ایران از منظرآموزه های نهج البلاغه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1418-1432]
 • سفر عرفانی پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1342-1360]
 • سفرنامه نویسان مصر از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی در دوره قاجاریه ازابتدای دوره قاجار تا انقلاب مشروطه (1210-1325 ه.ق) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3294-3306]
 • سفیران صلح نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2735-2753]
 • سکوت مسئولیت سکوت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا با استناد به قاعده غرور [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 413-425]
 • سکولاریزم نسبت حلقه کیان با جریان روشنفکری دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 83-114]
 • سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه الگوی پیامدهای اجتماعی ناشی از رشد محلات اسکان غیر رسمی در اسلامشهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2473-2487]
 • سلاح هسته‌ای تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 866-881]
 • سلامت بررسی نقش سواد رسانه ای در سواد سلامتِ شهروندان شهر اهواز [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2861-2882]
 • سلامت اجتماعی بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 582-604]
 • سلسله مراتب قوانین مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران و آلمان (مبانی و آسیب شناسی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2752-2775]
 • سلفیون بررسی تأثیر اندیشه‌های سید قطب بر سلفیون جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 950-963]
 • سمبولیسم واکاوی سمبولیسم سیاسی-اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 485-506]
 • سن بررسی عوامل نگرش بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس با تاکید بر نقش تعدیل گری گروه های سنی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 317-334]
 • سنخ‌شناسی جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 116-144]
 • سنی مطالعه تطبیقی دیدگاه دانشمندان فریقین نسبت به مدیریت سیاسی امت اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 336-359]
 • سهامداران بانکی راهبرد بازسازی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و تأثیر آن بر حقوق سهامداران و طلبکاران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2709-2730]
 • سهروردی نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 723-736]
 • سهروردی نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوعات هیولا و جسم [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1956-1970]
 • سواد رسانه ای بررسی نقش سواد رسانه ای در سواد سلامتِ شهروندان شهر اهواز [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2861-2882]
 • سواد سلامت بررسی نقش سواد رسانه ای در سواد سلامتِ شهروندان شهر اهواز [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2861-2882]
 • سودان جنوبی زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]
 • سیاست بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2674-2687]
 • سیاست آموزشی مطالعه ای بر جامعه شناسی زبان و مفهوم یادگیری کل گرایانه در جامعه ایران: تمرکز بر تاثیر سیاست های جامعه شناسی و آموزشی بر خودکارآمدی و مهارت شفاهی زبان آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 377-405]
 • سیاست اخلاقی بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2706-2718]
 • سیاست تقنینی ایران اصول سیاست گذار تقنینی در سامان عدالت کیفری ایران نسبت به حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 335-352]
 • سیاست جامعه شناسی مطالعه ای بر جامعه شناسی زبان و مفهوم یادگیری کل گرایانه در جامعه ایران: تمرکز بر تاثیر سیاست های جامعه شناسی و آموزشی بر خودکارآمدی و مهارت شفاهی زبان آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 377-405]
 • سیاست جنایی جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 849-860]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعملها و آیین نامه های مصوب قوه قضائیه [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • سیاست جنایی آرمان گرایی یا واقع گرایی سیاست جنایی تقنینی در قبال رشد جزایی در حقوق کیفری ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2219-2236]
 • سیاست جنایی بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2706-2718]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری: رویکردها و راهبردها [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2876-2894]
 • سیاست جنایی ایران مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 821-834]
 • سیاست جنایی تقنینی معیارهای کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 515-535]
 • سیاست جنایی تقنینی چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3180-3202]
 • سیاست جنایی مشارکتی گونه‌های پیشگیرانه سیاست‌های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 737-757]
 • سیاست جنایی مشارکتی مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 935-949]
 • سیاست جنایی مشارکتی جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1542-1559]
 • سیاست حذف از معادلات انرژی اقتصاد سیاسی حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • سیاست خارجی ژئوپلتیک و ژئوکالچر :اهداف سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 330-346]
 • سیاست خارجی بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در عراق نوین در سالهای 2014 تا 2019 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2333-2356]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019 [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1488-1509]
 • سیاست خارجی ایران تاثیر ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2173-2187]
 • سیاست خارجی چین استراتژی جاده و کمر بند چین و نقش حوزه نفوذ ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 994-1017]
 • سیاست قضایی ایران اصول سیاست گذار تقنینی در سامان عدالت کیفری ایران نسبت به حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 335-352]
 • سیاست کیفری راهبردهای سیاست کیفری تقنینی در حمایت از خصوصی سازی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1087-1104]
 • سیاست کیفری نارسایی های سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدم و ضرورتهای تقنینی آینده [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 382-396]
 • سیاست کیفری کیفیات مشدده عام و خاص در حوزه جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2337-2351]
 • سیاست کیفری بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2706-2718]
 • سیاست‌گذاری سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 889-905]
 • سیاست گذاری تاثیر برنامه رﯾﺰی ﻓﺮضﺑﻨﯿﺎد بر ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوری هﻮاﻓﻀﺎ و ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری درجمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 845-870]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 296-317]
 • سیاستگذاری اقتصادی عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1873-1890]
 • سیاستگذاری امنیتی بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 984-1020]
 • سیاست‌گذاری رسانه‌ای الگوی مطلوب سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مواجه با جنگ رسانه‌ای آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • سیاستگذاری فرهنگی بررسی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی : شهر تهران از سال 1388 تا 1398 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 316-345]
 • سیاستگذاری فرهنگی فرهنگ و سیاست: بررسی تطبیقی تاثیر سیاست‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (مطالعه موردی صنایع فرهنگی) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • سیاست نامه نویسی بررسی تطبیقی اصول حکمرانی در اندیشه سیاسی شرق و غرب؛ با تکیه بر دیدگاه های ماکیاولی و تنسر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 680-699]
 • سیاست های اجتماعی ایثارگران سیاست های اجتماعی بنیاد شهید از منظر همسران شهدا؛ مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 244-268]
 • سیاست های بنیاد شهید سیاست های اجتماعی بنیاد شهید از منظر همسران شهدا؛ مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 244-268]
 • سیاست‌های پولی و مالی بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2276]
 • سیاست های مالی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2930-2943]
 • سیاسی واکاوی سمبولیسم سیاسی-اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 485-506]
 • سیاسی بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1853-1872]
 • سید حسین نصر ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘﻲ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2603-2615]
 • سید قطب بررسی تأثیر اندیشه‌های سید قطب بر سلفیون جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 950-963]
 • سیستم مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 771-785]
 • سیستم حکمرانی طراحی الگوی سیستمی حکمرانی خوب در سازمان تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3390-3414]

ش

 • شاپور بن اردشیر نقش و کارکرد دارالعلم شاپور بن اردشیر ( 416 – 336 ق ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1575-1585]
 • شاخص حقوقی شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2395-2411]
 • شاخص رفاه لگاتوم بررسی رابطه شاخصهای شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم مطالعه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 37-68]
 • شاخص شفافیت بررسی رابطه شاخصهای شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم مطالعه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 37-68]
 • شاخص کنترل فساد بررسی رابطه شاخصهای شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم مطالعه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 37-68]
 • شالبافان نقشِ خاندان‌های ابراهیمی (شیخیه)، وکیلی و نیروهای اجتماعی ـ مذهبی در تحولات کرمان(نمونه موردی: قیام دوم شال‌بافان 23-1322ق/1905-1904م) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1586-1599]
 • شایسته سالاری منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1434-1446]
 • شبکه مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-33]
 • شبکه اجتماعی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رویکرد و مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور (مطالعه موردی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 900-922]
 • شبکه اجتماعی بررسی ارتباط شبکه‌های اجتماعی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2775-2790]
 • شبکه‌های اجتماعی ‌‌تأملی تطبیقی در مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام و فوکویاما [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2306]
 • شبکه‎های اجتماعی کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 112-136]
 • شب‎های شعر شب‎های شعر گوته و انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 4-29]
 • شخص ثالث مطالعه تطبیقی رویه قضایی حاکم بر تسری شرط داوری بر افراد غیر امضا کننده در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1186-1204]
 • شخصیت برند ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 489-508]
 • شدت جرم کاربرد معیارها در تناسب جرم و مجازات در ضابطه مندی اختیارات قضایی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2652-2673]
 • شدت مجازات کاربرد معیارها در تناسب جرم و مجازات در ضابطه مندی اختیارات قضایی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2652-2673]
 • شرط داوری مطالعه تطبیقی رویه قضایی حاکم بر تسری شرط داوری بر افراد غیر امضا کننده در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1186-1204]
 • شرق استان گلستان بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1456-1487]
 • شرق ایران نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 275-293]
 • شرکت پتروشیمی مدل اتحاد استراتژیک بازاریابی شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده متانول در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • شرکت سهامی بررسی بطلان شرکتها و آثار حقوقی آن بر ذینفعان آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1361-1380]
 • شفافیت آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 173-208]
 • شفافیت مطالعه جامعه شناختی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران (با تأکید بر برنامه‌های 5 ساله توسعه اول تا ششم ) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1327-1347]
 • شفافیت مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1581-1605]
 • شفافیت مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2930-2943]
 • شفافیت. حاکمیت قانون نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1763-1776]
 • شکار نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 397-417]
 • شکاف قومی ـ مذهبی بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور (مناطق کرد نشین و بلوچ نشین) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • شناسایی شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 656-669]
 • شناسایی شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2381-2406]
 • شهر اراک بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2539-2564]
 • شهر اهواز بررسی نقش سواد رسانه ای در سواد سلامتِ شهروندان شهر اهواز [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2861-2882]
 • شهر بندرعباس بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 238-263]
 • شهر بوشهر ارتباط بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 357-381]
 • شهر تهران شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مدیریت پسماند شهری در تهران (مطالعه موردی: پسماند عمرانی و ساختمانی). [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2915-2929]
 • شهرداری ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3366-3389]
 • شهرداری وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1295-1313]
 • شهرستان فارسان جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1447-1455]
 • شهر کرمانشاه بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه. [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-155]
 • شهر کرمانشاه بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1560-1574]
 • شهر مشهد تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2455-2472]
 • شهروندان بجنوردی مطالعه جامعه شناختی اثرات جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال ساکن در شهر بجنورد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 199-228]
 • شهید مطهری تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه‌های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 922-934]
 • شهید مطهری بررسی قابلیت تبیین اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری در الگوی توماس اسپرینگز [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • شهید مطهری بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2911-2929]
 • شورا و شهرداری سنجش مطلوبیت سیاستگذاری در مدیریت شهری (مطالعه موردی عملکرد شورا و شهرداری شهر گرگان ) (1396-1392 ) از نظر متخصصان علوم اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 682-695]
 • شورای امنیت تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 866-881]
 • شورای نگهبان مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران و آلمان (مبانی و آسیب شناسی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2752-2775]
 • شیخ احمد احسائی بررسی ساختار و جایگاه تاریخی و اعتقادی شیخیه کرمان با تاکید بر حجگزاری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 265-282]
 • شیخ گیلانی خوانش استعاری مفهوم «حق» در گفتمان: مطالعۀ موردی دیوان شیخ گیلانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2776-2794]
 • شیخیه بررسی ساختار و جایگاه تاریخی و اعتقادی شیخیه کرمان با تاکید بر حجگزاری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 265-282]
 • شیخیه کرمان بررسی ساختار و جایگاه تاریخی و اعتقادی شیخیه کرمان با تاکید بر حجگزاری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 265-282]
 • شیعه مطالعه تطبیقی دیدگاه دانشمندان فریقین نسبت به مدیریت سیاسی امت اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 336-359]
 • شیعه نقش و کارکرد دارالعلم شاپور بن اردشیر ( 416 – 336 ق ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1575-1585]

ص

 • صادرات دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • صدر اسلام سیر تحولات زندان‌ها در جهان باستان با تکیه بر صدر اسلام (تا پایان دوره اموی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2680-2705]
 • صفویه بررسی مقایسه ای سرمایه‌های روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-141]
 • صفویه تعامل طبقات اجتماعی با دولت درایران عصر صفوی (1148-907) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 396-412]
 • صفویه –راهبردهمبستگی قومی ومذهبی –دولت واکاوی راهبردعصبیت دینی وقومی عصرصفوی درجهت دولت-ملت سازی در توان بخشی قدرت ایران ومدیریت بحران های سیاسی اخیر درمنطقه خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3168-3179]
 • صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 984-1020]
 • صلاحیت همزمان مقایسه تطبیقی صدور اقدامات احتیاطی دیوان داوری و دادگاه با تأکید بر قواعد داوری بین المللی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 861-874]
 • صلح‌بانان زن زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]
 • صلح جهانی زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]
 • صلح جهانی نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2735-2753]
 • صلح عشایری تحلیل کیفی تأثیر ساختار سیاسی ـ قبیله‌ای کردستان بر حاکمیت قانون با تأکید بر موردهای از دادگاه تجدیدنظر استان اربیل در کردستان عراق (2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 157-185]
 • صمد بهرنگی واکاوی سمبولیسم سیاسی-اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 485-506]
 • صنایع فرهنگی فرهنگ و سیاست: بررسی تطبیقی تاثیر سیاست‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (مطالعه موردی صنایع فرهنگی) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • صنعت گردشگری سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 296-317]

ض

 • ضمان زوج جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 368-381]

ط

 • طاری آسیب‌شناسی مواعد اقامه دعوی طاری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2097-2116]
 • طالبان تاثیر ای اس ای پاکستان بر امنیت مرزی ایران افغانستان تاکید برگروهک های تروریستی از جمله طالبان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2603-2618]
 • طبقات اجتماعی تعامل طبقات اجتماعی با دولت درایران عصر صفوی (1148-907) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 396-412]
 • طبقات اجتماعی تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1626-1649]
 • طبقات اجتماعی تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3451-3474]
 • طراحی الگو طراحی الگوی سیستمی حکمرانی خوب در سازمان تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3390-3414]
 • طلاق بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2754-2774]

ظ

 • ظرفیت مالیاتی نقش ظرفیت مالیاتی بر کوشش مالیاتی طلا فروشان خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2952-2964]

ع

 • عالمان دین فعالیت های قرآنی زنان تا پایان قرن سیزده: تحلیل تاریخی زمینه ها و موضوعات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2821-2845]
 • عبدالرحمان کواکبی تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3348-3365]
 • عبدالکریم قاسم روابط سیاسی ایران و عراق از 1337 تا 1347ش [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3024-3039]
 • عبور بی ضرر کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 875-888]
 • عدالت اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 906-921]
 • عدالت ترمیمی جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 849-860]
 • عدالت ترمیمی مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 935-949]
 • عدالت ترمیمی حل و فصل غیر قضایی اختلافات و دعاوی با مبنای عدالت ترمیمی در جامعه شناسی جنایی ایران (مصادیق و روش ها) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2898-2914]
 • عدالت کیفری سیاست های جنایی مشارکتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1891-1909]
 • عدالت کیفری استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2299-2318]
 • عدالت معاوضی " جایگاه تئوری موازنه در قراردادها [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 756-770]
 • عدم امکان اجرای قصاص مادون نفس واکاوی شرط مماثلت قصاص صدمات وارده به سر از دیدگاه فقه و حقوق کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1687-1704]
 • عدم صدور ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2352-2366]
 • عراق امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 970-993]
 • عراق روابط سیاسی ایران و عراق از 1337 تا 1347ش [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3024-3039]
 • عراق نوین بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در عراق نوین در سالهای 2014 تا 2019 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2333-2356]
 • عربستان سعودی تاثیر منزلت طلبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر محیط امنیتی خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • عرصه اجتماعی بررسی و تحلیل تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2357-2375]
 • عرصه اقتصادی بررسی و تحلیل تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2357-2375]
 • عرصه خصوصی بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2884-2897]
 • عرصه عمومی بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2884-2897]
 • عرفان اجتماعی پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1342-1360]
 • عسر و حرج بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2754-2774]
 • عصبیت چگونگی ثبات سیاسی بر اساس روزآمدی اندیشه‌‌ی ابن خلدون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1222-1236]
 • عقد عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1021-1033]
 • عقد آنی سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین‌المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2616-2639]
 • عقد مستمر سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین‌المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2616-2639]
 • عقل مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • عقلانیت ابزاری پیکربندی مفهوم ایدئولوژی زدگی با تأکید بر اندیشه سیاسی علی شریعتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 840-856]
 • عقود شخصی سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین‌المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2616-2639]
 • علامه طباطبایی بررسی ماهیت و مفهوم علم غیب خدا و غیر خدا از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2255-2273]
 • علل عوامیت بررسی عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه به مردم در ایران دوره‌ی مشروطه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 716-735]
 • علم پاتولوژی جهل در معاملات [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 816-828]
 • علما نقشِ خاندان‌های ابراهیمی (شیخیه)، وکیلی و نیروهای اجتماعی ـ مذهبی در تحولات کرمان(نمونه موردی: قیام دوم شال‌بافان 23-1322ق/1905-1904م) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1586-1599]
 • علم امام بررسی علم امام با توجه به آیات و روایات (با محوریت آیه "و کل شیء احصیناه فی امام مبین") [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2653-2683]
 • علما و روحانیون تعامل طبقات اجتماعی با دولت درایران عصر صفوی (1148-907) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 396-412]
 • علم غیب بررسی ماهیت و مفهوم علم غیب خدا و غیر خدا از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2255-2273]
 • علم قاضی استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2299-2318]
 • علنی بودن محاکمات اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2895-2910]
 • عمران چگونگی ثبات سیاسی بر اساس روزآمدی اندیشه‌‌ی ابن خلدون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1222-1236]
 • عمل صالح پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1342-1360]
 • عملکردهای نگرش بررسی عوامل نگرش بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس با تاکید بر نقش تعدیل گری گروه های سنی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 317-334]
 • عملیات حفظ صلح زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]
 • عوامل اجتماعی شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2621-2632]
 • عوامل اجتماعی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مدیریت پسماند شهری در تهران (مطالعه موردی: پسماند عمرانی و ساختمانی). [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2915-2929]
 • عوامل اقتصادی بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1510-1527]
 • عوامل سیاسی بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1510-1527]
 • عوامل سیاسی شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2621-2632]
 • عوامل غیرمادی مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی: با تأکید بر مؤلفه قدرت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1053-1068]
 • عوامل فرهنگی شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2621-2632]
 • عوامل فناوری شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2621-2632]
 • عوامل مادی مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی: با تأکید بر مؤلفه قدرت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1053-1068]
 • عوام مشروطه بررسی عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه به مردم در ایران دوره‌ی مشروطه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 716-735]
 • عوض بررسی تطبیقی مبانی نظریه عوض در حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 946-986]

غ

 • غرر پاتولوژی جهل در معاملات [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 816-828]
 • غرور مسئولیت سکوت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا با استناد به قاعده غرور [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 413-425]
 • غریزه مرگ فروید تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 627-645]

ف

 • فئودالیسم مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه ای [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 163-188]
 • فتح‌الله گولن ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘﻲ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2603-2615]
 • فرآیند تولید امنیت محتوا ی داده‌ها در حریم خصوصی ومطالعه تطبیقی آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1072-1088]
 • فراتحلیل شناسایی خلأهای بنیادی و راهبردی در حوزه مشارکت اجتماعی، سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 264-291]
 • فراتحلیل تبیین مولفه های موثر در اندازه گیری سرمایه فکری با رویکرد فراتحلیل [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • فراتحلیلی فراتحلیلی از اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2237-2250]
 • فرانسه دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • فرانسه مطالعه تطبیقی رویه قضایی حاکم بر تسری شرط داوری بر افراد غیر امضا کننده در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1186-1204]
 • فرایند توسعه هویت بررسی عوامل نگرش بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس با تاکید بر نقش تعدیل گری گروه های سنی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 317-334]
 • فرح پهلوی نسبت متغیرهای شخصیتی و برون شخصیتی در نحوه ی عملکرد فرهنگی و سیاسی فرح پهلوی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2269]
 • فرهنگ بررسی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی : شهر تهران از سال 1388 تا 1398 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 316-345]
 • فرهنگ طراحی الگوی توسعه ورزش های بومی-محلی در جامعه ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3147-3167]
 • فرهنگ اسرار گرایی آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 173-208]
 • فرهنگ اعتماد و انقلاب اسلامی بررسی تأثیر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دولت‌ها در مشارکت اجتماعی و سیاسی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بر روند اعتماد سیاسی جامعه بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3135-3146]
 • فرهنگ سازمانی ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با روش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 346-367]
 • فرهنگ سیاسی مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-60]
 • فرهنگ سیاسی تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1815-1835]
 • فرهنگ ورزش‌های مدرن گفتمان‌ غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزش‌های مدرن در ایران (مطالعۀ موردی ورزش‌های سازمانیافته در سه دهه اخیر). [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 768-795]
 • فریقین مطالعه تطبیقی دیدگاه دانشمندان فریقین نسبت به مدیریت سیاسی امت اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 336-359]
 • فساد مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 771-785]
 • فساد اقتصادی عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1873-1890]
 • فضاهای فرهنگی گردشگری مطالعۀ مردم شناختی فضاهای گردشگری فرهنگی خوراک(مورد مطالعه: شهرستان ارومیه) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1113-1140]
 • فضای خصوصی بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2884-2897]
 • فضای دیجیتالی از انتخابات الکترونیکی تا مردم‌سالاری دیجیتال (با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • فضای سایبر سیاست جنایی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری: رویکردها و راهبردها [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2876-2894]
 • فضای سبز سنجش مطلوبیت سیاستگذاری در مدیریت شهری (مطالعه موردی عملکرد شورا و شهرداری شهر گرگان ) (1396-1392 ) از نظر متخصصان علوم اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 682-695]
 • فضای شهری بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2884-2897]
 • فضای مجازی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رویکرد و مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور (مطالعه موردی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 900-922]
 • فضای مجازی بررسی قوانین و ضمانت اجراهای جرائم علیه حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1348-1363]
 • فعالیت های قرآنی فعالیت های قرآنی زنان تا پایان قرن سیزده: تحلیل تاریخی زمینه ها و موضوعات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2821-2845]
 • فقه ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2352-2366]
 • فقه بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • فقه اسلامی هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • فقه امامیه بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2319-2332]
 • فقهای امامیه پاتولوژی جهل در معاملات [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 816-828]
 • فقه پویا آرمان گرایی یا واقع گرایی سیاست جنایی تقنینی در قبال رشد جزایی در حقوق کیفری ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2219-2236]
 • فقه و حقوق مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 771-785]
 • فقه وحقوق ایران تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 508-523]
 • فلاکت اقتصادی سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص‌های فلاکت اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 189-214]
 • فلسفه تاریخ جایگاه نوع انسان در فلسفه تاریخ کانت و نقش آن در تاسیس حکومت دموکراسی نمایندگی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1637-1657]
 • فلسفه سیاسی دولت و جامعه در فلسفه سیاسی کارل مارکس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1237-1259]
 • فمنیسم تبیین و بررسی نگرشهای فمینیستی بین زنان ایرانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل کمی(مطالعه موردی بانوان شهرستان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1180-1197]
 • فمینیسم اسلامی &ndash تبیین و بررسی نگرشهای فمینیستی بین زنان ایرانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل کمی(مطالعه موردی بانوان شهرستان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1180-1197]
 • فناوری‎های ارتباطی کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 112-136]
 • فنی حرفه ای تحلیل مقایسه ای اثرات آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای بر اشتغال فارغ التحصیلان دانش آموزان شهر تهران-1397 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2150-2172]
 • فنی و حرفه‌ای بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2562]
 • فوکویاما ‌‌تأملی تطبیقی در مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام و فوکویاما [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2306]
 • فیس بوک شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره(MADM) (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور استان اصفهان در سال 1398-1397 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 292-315]
 • فیلسوفان معاصر تدوین شاخص های تربیتی شهروندان آزاد جهان با الهام از آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2620]

ق

 • قائم‌مقام سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین‌المللی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2616-2639]
 • قاجار نقشِ خاندان‌های ابراهیمی (شیخیه)، وکیلی و نیروهای اجتماعی ـ مذهبی در تحولات کرمان(نمونه موردی: قیام دوم شال‌بافان 23-1322ق/1905-1904م) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1586-1599]
 • قاجار تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2688-2708]
 • قاجاریه بررسی مقایسه ای سرمایه‌های روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-141]
 • قاضی معیارهای کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 515-535]
 • قاعده بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2674-2687]
 • قاعده ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3101-3134]
 • قاعده اکثریت تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پرتو قاعده اکثریت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 86-111]
 • قانون پیوند روّیه قضایی با قانون در کیفرگزینی: از قاعده‌پردازی تا قاعده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3493-3510]
 • قانون اساسی ج.ا.ایران تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-85]
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • قانون اساسی مشروطه بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • قانون استخدام کشوری منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1434-1446]
 • قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران بررسی جایگاه و نقش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران در انتقالات ارزی در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2731-2750]
 • قانون داوری جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2795-2812]
 • قانون داوری تجاری بین المللی جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2795-2812]
 • قانون گذاری بررسی چالش های توسعه اقتصادی و اصلاحات قانونی استفاده از انرژی های تجدید پذیر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2541-2556]
 • قانون مسوولیت مدنی مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • قانون نمونه آنستیرال جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2795-2812]
 • قبول قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 295-316]
 • قبیله‌گرایی تحلیل کیفی تأثیر ساختار سیاسی ـ قبیله‌ای کردستان بر حاکمیت قانون با تأکید بر موردهای از دادگاه تجدیدنظر استان اربیل در کردستان عراق (2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 157-185]
 • قتل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی، خوئی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1041-1052]
 • قدرت مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی: با تأکید بر مؤلفه قدرت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1053-1068]
 • قدرت تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1626-1649]
 • قدرت بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2539-2564]
 • قدرت نرم بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در عراق نوین در سالهای 2014 تا 2019 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2333-2356]
 • قدرت نرم فرهنگ و سیاست: بررسی تطبیقی تاثیر سیاست‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (مطالعه موردی صنایع فرهنگی) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • قدرت نرم دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • قدرت نرم رویه ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با رویکرد حقوق بشر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2846-2860]
 • قدرتهای بزرگ نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 137-162]
 • قدرت های نوظهور پیامدهای سیاسی-اقتصادی مدیریت ژئوپلیتیک تنگة هرمز در سیاست خارجی ج.ا.ایران بر امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • قدرت و مقاومت مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1-33]
 • قرآن‌پژوهان معاصر دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1528-1541]
 • قرارتأمین ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2352-2366]
 • قرارداد واکاوی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند (نمایندگی الکترونیکی) در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 662-681]
 • قرارداد اجتماعی دولت در فلسفه سیاسی جان لاک و کارل مارکس:رویکرد تطبیقی-انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2630-2652]
 • قرارداد الکترونیکی قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 295-316]
 • قرارداد داوری مقایسه تطبیقی صدور اقدامات احتیاطی دیوان داوری و دادگاه با تأکید بر قواعد داوری بین المللی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 861-874]
 • قراردادها بررسی تطبیقی مبانی نظریه عوض در حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 946-986]
 • قزاقستان نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 588-610]
 • قصد خرید بررسی عوامل نگرش بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس با تاکید بر نقش تعدیل گری گروه های سنی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 317-334]
 • قضا زدایی مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 935-949]
 • قضازدایی سازمان تعزیرات حکومتی و مفاهیم مشابه در فقه و تاثیر آن بر تخلفات اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2806-2820]
 • قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]
 • قفقاز جنوبی ژئوپلتیک و ژئوکالچر :اهداف سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 330-346]
 • قلمرو قانون‌گذاری ‌کیفری آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 173-208]
 • قوانین میزان آگاهی شهروندان استان های کهگیلویه و بویر احمد،اردبیل، بوشهر و همدان از قوانین و آسیب ها امواج الکترومغناطیس و تشعشعات رادیویی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3475-3492]
 • قوانین ایران جرایم سیاسی و مصادیق آن در حقوق ایران و موازین بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3064-3076]
 • قوانین بین المللی بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • قوانین داخلی بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1054-1071]
 • قوانین فدرال- قوانین ایالتی جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2795-2812]
 • قوانین کیفری جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1447-1455]
 • قوانین موضوعه حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی، خوئی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1041-1052]
 • قوانین و مقررات بین‌المللی مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • قوم بلوچ تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1815-1835]
 • قوم بلوچ بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور (مناطق کرد نشین و بلوچ نشین) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • قوم کرد بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور (مناطق کرد نشین و بلوچ نشین) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • قومیت نقش قومیت در انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری مورد مطالعه: ترک، کرد و لر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 86-115]
 • قومیت مدیریت مسائل قومی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاهش منازعات قومی و ارتقاء انسجام ملی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2270-2287]
 • قومیت سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 889-905]
 • قوه موسس قوه موسس و ماهیت جمهوری اسلامی درآستانه تاسیس [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-58]
 • قیام 15 خرداد تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر اجرای برنامه های انقلاب سفید و سرکوب خونین قیام 15 خرداد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 30-57]

ک

 • کارآفرین " شناسایی و تاثیرالگوهای ذهنی کارآفرینان موفق بر فرآیند کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان بر اساس روش کیو [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1102-1123]
 • کارایی و اثر بخشی مطالعه جامعه شناختی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران (با تأکید بر برنامه‌های 5 ساله توسعه اول تا ششم ) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1327-1347]
 • کاربران شبکه های اجتماعی بررسی نگرش کاربران اینستاگرام پیرامون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( مورد مطالعه شهروندان شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2641-2679]
 • کار پایدار کار پایدار [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 829-848]
 • کاردانش تحلیل مقایسه ای اثرات آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای بر اشتغال فارغ التحصیلان دانش آموزان شهر تهران-1397 [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2150-2172]
 • کاردانش بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2562]
 • کار شایسته کار پایدار [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 829-848]
 • کارکرد تحلیل عملکرد رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2319-2336]
 • کارکرد کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1910-1936]
 • کارکرد همگرایی بین دین و رسانه با نقد و بررسی نظرات مخالفان و موافقان [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • کارکردهای خانواده تحلیل نسلی تاثیر ایده‌آلیسم توسعه بر کارکردهای خانواده (مورد مطالعه: شهر تبریز) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1381-1397]
 • کارکنان سازمان های دولتی اصول تعاملی سرمایۀ اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی ایران از منظرآموزه های نهج البلاغه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1418-1432]
 • کارل مارکس دولت در فلسفه سیاسی جان لاک و کارل مارکس:رویکرد تطبیقی-انتقادی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2630-2652]
 • کارل مارکس دولت و جامعه در فلسفه سیاسی کارل مارکس [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1237-1259]
 • کانادا تحلیل عملکرد رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2319-2336]
 • کانادا کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1910-1936]
 • کانت جایگاه نوع انسان در فلسفه تاریخ کانت و نقش آن در تاسیس حکومت دموکراسی نمایندگی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1637-1657]
 • کانت و مطهری مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • کاندیدا نقش قومیت در انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری مورد مطالعه: ترک، کرد و لر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 86-115]
 • کانون تهدیدات نوین آموزشی طراحی و اعتبار سنجی الگوی مطلوب جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2828-2851]
 • کانون نویسندگان شب‎های شعر گوته و انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 4-29]
 • کتاب دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • کتابخانه نقش و کارکرد دارالعلم شاپور بن اردشیر ( 416 – 336 ق ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1575-1585]
 • کدهای اخلاقی تدوین کدها و شاخص های اخلاق سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با کاوش در مکاتب مختلف نظری. [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3328-3347]
 • کرامت انسانی حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1937-1955]
 • کرامت سیاسی انسان حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1937-1955]
 • کره شمالی نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 137-162]
 • کرونا تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 627-645]
 • کشاورزی بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2633-2651]
 • کشاورزی و صنعت نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 397-417]
 • کشورهای اسلامی چالش های ورود گردشگران به کشورهای اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2930-2951]
 • کلمات کلیدی: اخلاق گردشگری مفاهیم و مبانی حقوق گردشگری در نظام بین الملل [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • کلمات کلیدی:راهبرد راهبردهای سیاست کیفری تقنینی در حمایت از خصوصی سازی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1087-1104]
 • کلید واژه: اشتغال زنان دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1528-1541]
 • کلید واژه: برند لوکس بررسی عوامل نگرش بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس با تاکید بر نقش تعدیل گری گروه های سنی (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 317-334]
 • کلیدواژه‌ها: نظم سیاسی مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران(دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن(دوره میجی) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 69-102]
 • کمپ های ترک اعتیاد مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2202-2188]
 • کنترل اجتماعی جرم نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1295-1312]
 • کنترل حزبی نهادها تحلیل کیفی تأثیر ساختار سیاسی ـ قبیله‌ای کردستان بر حاکمیت قانون با تأکید بر موردهای از دادگاه تجدیدنظر استان اربیل در کردستان عراق (2019) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 157-185]
 • کنترل رقبا اقتصاد سیاسی حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-35]
 • کنش اخته شدن کنشگری علمی در دانشگاه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • کنشگر اخته شدن کنشگری علمی در دانشگاه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • کنوانسیون 1982 کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 875-888]
 • کنوانسیون حقوق کودک بررسی حقوق مدنی کودک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2557-2580]
 • کنوانسیون وین 1988 بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 984-1020]
 • کودک پرورش هوش اخلاقی کودکان بر اساس روایات معتبر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2616-2640]
 • کودک بررسی حقوق مدنی کودک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2557-2580]
 • کودک همسری عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2256-2668]
 • کوشش مالیاتی نقش ظرفیت مالیاتی بر کوشش مالیاتی طلا فروشان خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2952-2964]
 • کیفر زدایی مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 935-949]
 • کیفری ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2352-2366]
 • کیفیات مشدده کیفیات مشدده عام و خاص در حوزه جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2337-2351]
 • کیفیت زندگی و مشارکت سیاسی حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 143-170]
 • کیفیت نهادی بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهایG7 [دوره 3، شماره 3، 1399]

گ

 • گراندد تئوری مدل اتحاد استراتژیک بازاریابی شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده متانول در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • گرایش به مواد مخدر مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2202-2188]
 • گردشگری چالش های ورود گردشگران به کشورهای اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2930-2951]
 • گردشگری مفاهیم و مبانی حقوق گردشگری در نظام بین الملل [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • گردشگری مبانی و آثار ناشی از الزامات مقرر در ماده هشتم کدهای جهانی اخلاق گردشگری در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • گروههای شورشی و شبه نظامی مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تجارت تسلیحات با گروههای شورشی و شبه نظامی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • گروه‌های مجرمانه مسئولیت کیفری مداخله‌کنندگان در گروهای مجرمانه در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2465-2488]
 • گسترش اسلام نقد و بررسی شبهه گلدزیهر درباره پیشرفت مسلحانه اسلام (HOLY WAR یا جنگ مقدس) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • گشاینده تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2117-2130]
 • گفتمان تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 58-85]
 • گفتمان اصلاحات نقش گفتمان اصلاحات در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گفتمانی لاکلا و موفه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3307-3327]
 • گفتمان انتخاباتی تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 58-85]
 • گفتمان سیاسی نقش گفتمان اصلاحات در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گفتمانی لاکلا و موفه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3307-3327]
 • گفتمان عرفانی خوانش استعاری مفهوم «حق» در گفتمان: مطالعۀ موردی دیوان شیخ گیلانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2776-2794]
 • گفتمان غالب گفتمان‌ غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزش‌های مدرن در ایران (مطالعۀ موردی ورزش‌های سازمانیافته در سه دهه اخیر). [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 768-795]
 • گلدزیهر نقد و بررسی شبهه گلدزیهر درباره پیشرفت مسلحانه اسلام (HOLY WAR یا جنگ مقدس) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • گلستان تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1034-1053]
 • گلشن راز بررسی تحلیل مضامین عرفانی گلشن‌راز شبستری. [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2526-2540]
 • گلشن راز شبستری بررسی تحلیل مضامین عرفانی گلشن‌راز شبستری. [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2526-2540]

ل

 • لزوم بررسی تطبیقی مبانی نظریه عوض در حقوق ایران و حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 946-986]
 • لیبی زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 209-242]

م

 • ماکیاولی بررسی تطبیقی اصول حکمرانی در اندیشه سیاسی شرق و غرب؛ با تکیه بر دیدگاه های ماکیاولی و تنسر [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 680-699]
 • مالکیت کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1910-1936]
 • مالیات نقش ظرفیت مالیاتی بر کوشش مالیاتی طلا فروشان خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2952-2964]
 • مالی رفتاری بررسی تأثیر سوگیری رفتاری خودکنترلی بر رفتار مالی و رفاه مالی از طریق نقش تعدیل‌گر ریسک گریزی با رویکرد جامعه شناختی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 21-32]
 • مباشرت در جرم مسئولیت کیفری مداخله‌کنندگان در گروهای مجرمانه در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2465-2488]
 • مبانی مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 935-949]
 • مبانی بررسی مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد غزالی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • مبانی آزادی مطالعه تطبیقی مبانی و اصول آزادی از دیدگاه اسلام واگزیستانسیالیسم والزامات تربیتی آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1736-1762]
 • مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2911-2929]
 • مبلغ دین فعالیت های قرآنی زنان تا پایان قرن سیزده: تحلیل تاریخی زمینه ها و موضوعات [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2821-2845]
 • متقاضی اعتبار تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2117-2130]
 • متون کهن حماسی بررسی پاره‌ای از آزمون‌های ازدواج در متون حماسی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1705-1723]
 • مثبت گرایی بررسی مدل رفتار سازمانی مثبتگرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی :صنعت آب و فاضلاب کشور) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2076-2096]
 • مجازات ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3101-3134]
 • مجازات پنهانی و آشکار نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-129]
 • مجازات جایگزین حبس مجازات های جایگزین حبس در رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 852-865]
 • مجازات حبس سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعملها و آیین نامه های مصوب قوه قضائیه [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • مجازات کیفری شرایط تداخل مجازات‌ها در صورت بروز تعدد انواع مختلف جرایم در حقوق جزای ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 445-454]
 • مجانین مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 821-834]
 • مجرم جرایم سیاسی و مصادیق آن در حقوق ایران و موازین بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3064-3076]
 • مجلس یازدهم تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پرتو قاعده اکثریت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 86-111]
 • مجنی علیه واکاوی شرط مماثلت قصاص صدمات وارده به سر از دیدگاه فقه و حقوق کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1687-1704]
 • محتوا بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1853-1872]
 • محرومیت نسبی مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 215-243]
 • محصولات الکترونیکی بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در مشتریان محصولات الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • محلات اسکان غیر رسمی ارائه الگوی پیامدهای اجتماعی ناشی از رشد محلات اسکان غیر رسمی در اسلامشهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2473-2487]
 • محمود دولت‌آبادی واکاوی سمبولیسم سیاسی-اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 485-506]
 • محمود شبستری بررسی تحلیل مضامین عرفانی گلشن‌راز شبستری. [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2526-2540]
 • محوریت آیه بررسی علم امام با توجه به آیات و روایات (با محوریت آیه "و کل شیء احصیناه فی امام مبین") [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2653-2683]
 • محیط امنیتی تاثیر منزلت طلبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر محیط امنیتی خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • مخاصمات مسلحانه رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه برای حمایت از غیر‌نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 276-290]
 • مخاصمات مسلحانه جایگاه دفاع مشروع در جنگ‌های بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر جنگ‌های نیابتی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3415-3430]
 • مداخله‌کنندگان مسئولیت کیفری مداخله‌کنندگان در گروهای مجرمانه در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2465-2488]
 • مدارس ارومیه سیر تحولی مدراس از نظر معماری در شهر ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • مددکار جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1447-1455]
 • مددکاری اجتماعی جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان ) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1447-1455]
 • مدرسه بررسی نهادهای آموزشی علوم قرآنی در دوره تیموریان؛مطالعه موردی مساجد و مدرسه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2582-2598]
 • مدرنیته تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2688-2708]
 • مدل استراتژیکی Swot ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3366-3389]
 • مدل پارادایمی بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3224-3225]
 • مدیران دولت ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 871-893]
 • مدیریت تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2455-2472]
 • مدیریت استعداد ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با روش ترکیبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 346-367]
 • مدیریت پسماند شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مدیریت پسماند شهری در تهران (مطالعه موردی: پسماند عمرانی و ساختمانی). [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2915-2929]
 • مدیریت تجربه مشتریان ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 489-508]
 • مدیریت حساب‌های ارز دیجیتال تدوین الگوی مدیریت و ساماندهی حساب‌های ارز دیجیتال در کشور با تاکید بر تاثیرات امنیت اقتصادی در نوسانات بین بازارهای مالی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2991-3023]
 • مدیریت سود فراتحلیلی از اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2237-2250]
 • مدیریت سیاسی مطالعه تطبیقی دیدگاه دانشمندان فریقین نسبت به مدیریت سیاسی امت اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 336-359]
 • مدیریت شهری ارائه الگوی پیامدهای اجتماعی ناشی از رشد محلات اسکان غیر رسمی در اسلامشهر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2473-2487]
 • مدیریت شهری ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3366-3389]
 • مدیریت مسائل قومی مدیریت مسائل قومی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاهش منازعات قومی و ارتقاء انسجام ملی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2270-2287]
 • مراجع حل اختلاف بررسی و تحلیل تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2357-2375]
 • مرجئه تسامح درون‌دینی در اندیشه سیاسی ابوحنیفه ابوحنیفه. [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 700-715]
 • مردم ایران بررسی عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه به مردم در ایران دوره‌ی مشروطه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 716-735]
 • مردم‌سالاری دیجیتال از انتخابات الکترونیکی تا مردم‌سالاری دیجیتال (با تاکید بر ایران) [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • مردم سالاری دینی مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-60]
 • مردم‌شناشی نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 397-417]
 • مزاحمت بانوان پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 590-612]
 • مسئولیت مسئولیت سکوت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا با استناد به قاعده غرور [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 413-425]
 • مسئولیت بین‌المللی بحران کرونا و مسئولیت حقوقی بین المللی دولتها در حوزه سلامت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2435-2452]
 • مسئولیت بین المللی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران1 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 291-303]
 • مسئولیت بین المللی مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تجارت تسلیحات با گروههای شورشی و شبه نظامی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارائه مدلی برای ارتقاء مسئولیت پذیری فردی، اجتماعی، حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( مورد مطالعه : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2433-2454]
 • مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای ارائه مدلی برای ارتقاء مسئولیت پذیری فردی، اجتماعی، حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( مورد مطالعه : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2433-2454]
 • مسئولیت‌پذیری فردی ارائه مدلی برای ارتقاء مسئولیت پذیری فردی، اجتماعی، حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( مورد مطالعه : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2433-2454]
 • مسئولیت دولت وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1295-1313]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 426-444]
 • مسئولیت کیفری تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 611-626]
 • مسئولیت کیفری نقصان یافته مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 821-834]
 • مسئولیت کیفری نقصان یافته مسئولیت کیفری نقصان یافته جرایم اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1777-1790]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • مسئولیت مدنی تحلیل مقایسه ای مبانی قانونی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از ترک کمک به مصدومین حوادث ورزشی با تکیه بر قانون فیفا مصوب 2019و لحاظ ورزش فوتبال در سیستم فقهی و حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2791-2805]
 • مسئولیت مدنی امنیت محتوا ی داده‌ها در حریم خصوصی ومطالعه تطبیقی آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1072-1088]
 • مسئولیت مدنی الزامات بازنگری در مسئولیت مدنی خسارات حوادث غیرمترقبه طبیعی به شهروندان در ایران (رویکردی مبتنی بر حقوق شهروندی و حکمروایی خوب بحران) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3450]
 • مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2930-2943]
 • مسئولیت مدیران بررسی بطلان شرکتها و آثار حقوقی آن بر ذینفعان آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1361-1380]
 • مساجد زمینه های همبستگی روحانیون و تجار(مسجد و بازار)در تضعیف و سقوط حکومت پهلوی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2489-2507]
 • مسکن معاصر راهکارهای تقویت فرهنگ بومی و منطقه گرایی در مسکن معاصر با نگاهی به حس مکان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2565-2581]
 • مسمانان روهینگیا بزه دیدگی مسلمانان روهینگیا و گونه شناسی جرایم ارتکابی علیه آنها از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3282-3294]
 • مسمانان روهینگیا بررسی نقش و جایگاه دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1260-1274]
 • مشارکت نقش قومیت در انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری مورد مطالعه: ترک، کرد و لر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 86-115]
 • مشارکت بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه. [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-155]
 • مشارکت روزآمد سازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 758-771]
 • مشارکت :نقش نظارت در حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2298]
 • مشارکت بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1510-1527]
 • مشارکت بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1560-1574]
 • مشارکت اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 171-198]
 • مشارکت اجتماعی بررسی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی : شهر تهران از سال 1388 تا 1398 [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 316-345]
 • مشارکت اجتماعی شناسایی خلأهای بنیادی و راهبردی در حوزه مشارکت اجتماعی، سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 264-291]
 • مشارکت اجتماعی بررسی تأثیر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دولت‌ها در مشارکت اجتماعی و سیاسی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بر روند اعتماد سیاسی جامعه بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3135-3146]
 • مشارکت سیاسی بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه. [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 131-155]
 • مشارکت سیاسی مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 215-243]
 • مشارکت سیاسی مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-60]
 • مشارکت سیاسی تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-85]
 • مشارکت سیاسی مطالعه جامعه شناختی اثرات جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال ساکن در شهر بجنورد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 199-228]
 • مشارکت سیاسی مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 229-248]
 • مشارکت سیاسی واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 243-275]
 • مشارکت سیاسی شناسایی خلأهای بنیادی و راهبردی در حوزه مشارکت اجتماعی، سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 264-291]
 • مشارکت سیاسی بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 582-604]
 • مشارکت سیاسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رویکرد و مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور (مطالعه موردی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 900-922]
 • مشارکت سیاسی بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1510-1527]
 • مشارکت سیاسی بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1560-1574]
 • مشارکت سیاسی بررسی ارتباط بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3203-3223]
 • مشارکت عمومی بررسی و تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت عمومی در حکومت از منظر متون دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2538]
 • مشارکت مردمی طراحی الگوی توسعه ورزش های بومی-محلی در جامعه ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3147-3167]
 • مشارکت و تعیین سرنوشت جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت ا... خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان،حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزّب وتشکّل [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • مشتریان بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در مشتریان محصولات الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • مشروعیت نقش گفتمان اصلاحات در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گفتمانی لاکلا و موفه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3307-3327]
 • مشروعیت بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3433-3470]
 • مشروعیت مشروط بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2319-2332]
 • مصدوم تحلیل مقایسه ای مبانی قانونی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از ترک کمک به مصدومین حوادث ورزشی با تکیه بر قانون فیفا مصوب 2019و لحاظ ورزش فوتبال در سیستم فقهی و حقوقی ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2791-2805]
 • مصر مصر از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی در دوره قاجاریه ازابتدای دوره قاجار تا انقلاب مشروطه (1210-1325 ه.ق) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3294-3306]
 • مصلحت و مفسد بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • مصلحت و مفسد نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام زنان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1275-1294]
 • مضامین عرفانی بررسی تحلیل مضامین عرفانی گلشن‌راز شبستری. [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2526-2540]
 • مطالعه تطبیقی بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1054-1071]
 • مطالعه کیفی سیاست های اجتماعی بنیاد شهید از منظر همسران شهدا؛ مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 244-268]
 • مطالعۀ مردم شناختی مطالعۀ مردم شناختی فضاهای گردشگری فرهنگی خوراک(مورد مطالعه: شهرستان ارومیه) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1113-1140]
 • مطبوعات مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1308-1326]
 • معامله پاتولوژی جهل در معاملات [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 816-828]
 • معاهده NPT تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 866-881]
 • معاهده تجارت تسلیحات مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تجارت تسلیحات با گروههای شورشی و شبه نظامی [دوره 3، شماره 4، 1399]
 • معاونت در جرم مسئولیت کیفری مداخله‌کنندگان در گروهای مجرمانه در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2465-2488]
 • معماری سیر تحولی مدراس از نظر معماری در شهر ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • معماری ایرانی اسلامی راهکارهای تقویت فرهنگ بومی و منطقه گرایی در مسکن معاصر با نگاهی به حس مکان [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2565-2581]
 • معیاراقتصادی گفتمان‌ غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزش‌های مدرن در ایران (مطالعۀ موردی ورزش‌های سازمانیافته در سه دهه اخیر). [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 768-795]
 • معیار ذهنی نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2585-2602]
 • معیار سیاسی گفتمان‌ غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزش‌های مدرن در ایران (مطالعۀ موردی ورزش‌های سازمانیافته در سه دهه اخیر). [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 768-795]
 • معیار عینی نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2585-2602]
 • مفروضات تئوری های روابط بین الملل مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی: با تأکید بر مؤلفه قدرت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1053-1068]
 • مفروضات قرآنی مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی: با تأکید بر مؤلفه قدرت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1053-1068]
 • مفسران دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1528-1541]
 • مقاصه جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 368-381]
 • مقام قرب فرایض پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1342-1360]
 • مقررات استخدامی منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1434-1446]
 • مکاتب اخلاقی تدوین کدها و شاخص های اخلاق سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با کاوش در مکاتب مختلف نظری. [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3328-3347]
 • مکان و زمان انعقاد قرارداد قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 295-316]
 • ملتسازی واکاوی راهبردعصبیت دینی وقومی عصرصفوی درجهت دولت-ملت سازی در توان بخشی قدرت ایران ومدیریت بحران های سیاسی اخیر درمنطقه خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3168-3179]
 • مماثلت و برابری واکاوی شرط مماثلت قصاص صدمات وارده به سر از دیدگاه فقه و حقوق کیفری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1687-1704]
 • مناطق زلزله زده بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بر افراد آسیب دیده در زلزله غرب کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1398-1417]
 • منافع جمهوری اسلامی ایران استراتژی جاده و کمر بند چین و نقش حوزه نفوذ ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 994-1017]
 • منطقه غرب آسیا مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2852-2875]
 • منطقه گرایی و فردمحوری تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2367-2380]
 • منع ذی نفعی بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2674-2687]
 • مهاجرت تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3451-3474]
 • مهارت بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3224-3225]
 • مهارت شفاهی مطالعه ای بر جامعه شناسی زبان و مفهوم یادگیری کل گرایانه در جامعه ایران: تمرکز بر تاثیر سیاست های جامعه شناسی و آموزشی بر خودکارآمدی و مهارت شفاهی زبان آموزان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 377-405]
 • مهدورالدم نارسایی های سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدم و ضرورتهای تقنینی آینده [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 382-396]
 • موازنه تهدید بررسی روابط سیاسی – امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • موازین بین الملل جرایم سیاسی و مصادیق آن در حقوق ایران و موازین بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3064-3076]
 • مواعد اقامه دعوی طاری آسیب‌شناسی مواعد اقامه دعوی طاری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2097-2116]
 • موانع مشارکت بررسی و تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت عمومی در حکومت از منظر متون دینی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2513-2538]
 • موقعیت عملی مبانی و مصادیق تعهدات طبیعی در قلمرو خانواده در حقوق ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2719-2734]
 • موقوفات روزآمد سازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 758-771]
 • مولفه های اخلاقی تبیین مولفه های موثر در اندازه گیری سرمایه فکری با رویکرد فراتحلیل [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • مولفه های سرمایه اجتماعی جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 215-238]
 • مولفه های سلطنت پهلوی نسبت متغیرهای شخصیتی و برون شخصیتی در نحوه ی عملکرد فرهنگی و سیاسی فرح پهلوی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2251-2269]
 • مولفه های فرهنگی و اجتماعی نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( از سال 2011 تا 2020) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 588-610]
 • میانجی گری جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1542-1559]
 • میدان‌ها بررسی مقایسه ای سرمایه‌های روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-141]

ن

 • نئورئالیسم مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2852-2875]
 • ناظران ساختمانی وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1295-1313]
 • نثر بررسی محتوایی اخوانیات منثور فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر(با رویکرد سیاسی، اجتماعی، ادبی) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1853-1872]
 • نخبگان سیاسی تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • نرم افزار الکترونیکی هوشمند واکاوی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند (نمایندگی الکترونیکی) در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 662-681]
 • نروژ تحلیل عملکرد رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی CBC کانادا و NRK نروژ مبتنی بر رویکرد کارکردهای رسانه لاسول و رایت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2319-2336]
 • نروژ کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1910-1936]
 • نسل کشی بزه دیدگی مسلمانان روهینگیا و گونه شناسی جرایم ارتکابی علیه آنها از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3282-3294]
 • نسل کشی بررسی نقش و جایگاه دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1260-1274]
 • نسل های حقوق بشر بررسی چالش های توسعه اقتصادی و اصلاحات قانونی استفاده از انرژی های تجدید پذیر [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2541-2556]
 • نظارت نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 103-129]
 • نظارت تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-85]
 • نظارت :نقش نظارت در حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2298]
 • نظارت مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 771-785]
 • نظارت قانونی توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمان‌های بین المللی غیر دولتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2407-2434]
 • نظارت همگانی :نقش نظارت در حکمرانی خوب [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2288-2298]
 • نظام ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص های آموزه های اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3246-3268]
 • نظام آموزشی. مسجد بررسی نهادهای آموزشی علوم قرآنی در دوره تیموریان؛مطالعه موردی مساجد و مدرسه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2582-2598]
 • نظام اجتماعی بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز (مورد مطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 663-685]
 • نظام اداری منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1434-1446]
 • نظام الملک اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 906-921]
 • نظام انتخاباتی مجلس تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پرتو قاعده اکثریت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 86-111]
 • نظام بین الملل رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی جهانی با تکیه بر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1650-1686]
 • نظام بین الملل مفاهیم و مبانی حقوق گردشگری در نظام بین الملل [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • نظام بین الملل پساجنگ سرد تاثیر ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2173-2187]
 • نظام تعلیم و تربیت تدوین شاخص های تربیتی شهروندان آزاد جهان با الهام از آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2599-2620]
 • نظام حقوقی امارات متحده عرب مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 554-572]
 • نظام حقوقی ایرا کیفیات مشدده عام و خاص در حوزه جرائم نیروهای مسلح در سیاست کیفری ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 2337-2351]
 • نظام حقوقی ایران مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 554-572]
 • نظام داوری ایالات متحده آمریکا جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2795-2812]
 • نظام داوری ایران جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2795-2812]
 • نظام زیستی بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز (مورد مطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 663-685]
 • نظام سیاسی مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 34-60]
 • نظام سیاسی سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2412-2432]
 • نظام سیاسی نقش گفتمان اصلاحات در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گفتمانی لاکلا و موفه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 3307-3327]
 • نظام شخصیتی بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز (مورد مطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 663-685]
 • نظام فرهنگی بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز (مورد مطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 663-685]
 • نظام کیفری تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 613-629]
 • نظام مهندسی وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1295-1313]
 • نظریه بنیانی اخته شدن کنشگری علمی در دانشگاه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1399]
 • نظریه کوانتوم کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 112-136]
 • نظریه های جامعه شناختی تبیین و بررسی نگرشهای فمینیستی بین زنان ایرانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل کمی(مطالعه موردی بانوان شهرستان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 1180-1197]
 • نظم سیاسی مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 2852-2875]
 • نظم عمومی نارسایی های سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدم و ضرورتهای تقنینی آینده [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 382-396]
 • نفت نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 360-395]
 • نفقه جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 368-381]
 • نفوذ شوروی تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر اجرای برنامه های انقلاب سفید و سرکوب خونین قیام 15 خرداد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 30-57]
 • نقد و تحلیل دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1528-1541]
 • نقش دادگستری شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 656-669]
 • نقض حریم شخصی امنیت محتوا ی داده‌ها در حریم خصوصی ومطالعه تطبیقی آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1072-1088]
 • نکاح اسمایی پژوهشی پیرامون مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 1342-1360]
 • نگرش مطالعه جامعه شناختی اثرات جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال ساکن در شهر بجنورد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 199-228]
 • نگرش بررسی نگرش کاربران اینستاگرام پیرامون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( مورد مطالعه شهروندان شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 2641-2679]
 • نمایندگی الکترونیکی واکاوی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند (نمایندگی الکترونیکی) در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 662-681]
 • نمایندگی پرمعنا تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پرتو قاعده اکثریت [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 86-111]