نویسنده = عبدالکریم عبداللهی نژاد
محدوده ورود حاکم اسلامی در حریم شخصی افراد از نظر فقهی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6388-6401

10.30510/psi.2022.345147.3528

مهدی فاطمی؛ علی اکبر نوایی؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


لزوم فوریت یا عدم فوریت اجرای قصاص عضو (در فقه امامیه و مذاهب خمسه)

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 933-945

10.30510/psi.2023.348327.3615

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ ابوالفضل قابل؛ عباسعلی سلطانی