نویسنده = عاطفه امینی نیا
بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3454-3466

10.30510/psi.2022.347459.3586

آزیتا پرطاووسی؛ عاطفه امینی نیا


بررسی روشهای تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های تجاری بین المللی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 544-557

10.30510/psi.2022.253727.1321

مهناز مومنی؛ عاطفه امینی نیا؛ بهزاد ساعدی بناب