نویسنده = غلامرضا خواجه سروی
خوانش هویت ملی در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1873-1888

10.30510/psi.2022.310214.2468

مریم رحمانی؛ غلامرضا خواجه سروی؛ عباس مرادی


چارچوبی برای مستندسازی، انتقال و تحلیل تجربیات استانداران جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2689-2708

10.30510/psi.2022.270364.1487

غلامرضا خواجه سروی؛ محمد محمودی کیا؛ عباس فرهادی؛ سید حسین صادقی


دولت و نهادینگی مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1937-1966

10.30510/psi.2022.311738.2525

فرخ رعیت بین؛ غلامرضا خواجه سروی


اسلام سیاسی حکمت بنیان و شأن زن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1669-1687

10.30510/psi.2023.343538.3489

بتول فلاح مراد؛ غلامرضا خواجه سروی؛ حسین ابوالفضلی کریزی


اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 528-543

10.30510/psi.2021.307099.2442

بتول فلاح مراد؛ غلامرضا خواجه سروی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


مطبوعات در ایران از آغاز تا ظهور پهلوی اول: از صورتی درباری تا آگاهی دوگانه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 73-104

10.30510/psi.2019.106357

غلامرضا خواجه سروی؛ سید محمدوهاب نازاریان