نویسنده = شهره آریافر
تعداد مقالات: 1
1. حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 143-170

10.30510/psi.2021.224037.1130

غلامرضا خواجه سروی؛ شهره آریافر