نویسنده = لنا عبدالخانی
بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 406-418

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1399-1410

10.30510/psi.2022.294995.1989

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستان


بررسی علل عدم امکان حصول سکولاریسم در جوامع اسلامی با استفاده از نظریه سازه انگاری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 840-852

10.30510/psi.2022.305320.2313

سید مهدی چلوی؛ حامد محقق نیا؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 945-974

10.30510/psi.2022.300038.2146

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد