نویسنده = میرابراهیم صدیق
نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 536-558

10.30510/psi.2022.272432.1522

حسین عطائی واله؛ میرابراهیم صدیق؛ آرمین امینی


بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زنجیره ارزش جهانی بین سال های 2007 تا 2017

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1074-1094

10.30510/psi.2022.272049.1535

بلال خلیلی؛ میرابراهیم صدیق؛ محمد مهدی میرزایی


نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 171-201

10.30510/psi.2021.248138.1282

سولماز صادقیان؛ میرابراهیم صدیق؛ نیر پیراهری؛ نوروز هاشم زهی