نویسنده = سید باقر میرعباسی
پیامدهای جنگ سوریه بر حقوق و سلامت کودکان و چگونگی حمایت آنها

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1230-1247

10.30510/psi.2022.329819.3119

محمدرضا عزیزی؛ سید باقر میرعباسی؛ سهراب صلاحی


عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون 2015 پاریس

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1042-1059

10.30510/psi.2022.318766.2777

محمدباقر محمودی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی


اثرات تحریم‌های بانکی بر فعالیت‌های بین المللی نظام بانکی ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 147-163

10.30510/psi.2022.314446.2613

حسین نعیمی؛ محمد صادقی؛ سید باقر میرعباسی


بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-19 از منظر حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 697-716

10.30510/psi.2022.307075.2385

امید مقدسی فر؛ سید باقر میرعباسی؛ محمد جواد رضایی زاده؛ ساسان صیرفی


بررسی نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در فرآیند مناقشه قره باغ

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 790-814

10.30510/psi.2022.353651.3781

شجاع حسین زاده؛ ابوالفضل رنجبری؛ سید باقر میرعباسی


تبیین جامعه شناختی جهانی شدن حقوق بشر و موانع آن

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 270-285

10.30510/psi.2021.277561.1613

غلامحسین دغاغله؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی


رویکرد روسیه و ترکیه به ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 209-237

10.30510/psi.2021.295903.2117

شجاع حسین زاده؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میرعباسی


جهانی شدن و تغییرات در کارکرد دولت مدرن

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 184-207

10.30510/psi.2022.272578.3142

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی