نویسنده = جمال بحری ثالث
طراحی الگویی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 683-698

10.30510/psi.2022.292576.1895

سید حسین خدیوی؛ سعید جبارزاده لنگر لونی؛ جمال بحری ثالث؛ اکبر زواری رضایی