نویسنده = افسانه امیریان
ارکان مسئولیت مدنی شاغلین حرفه طبابت در خصوص اتلاف فرصت محدود درمان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2258-2271

10.30510/psi.2022.299175.2115

مهدی غفوری زاد؛ مجتبی نیک دوستی؛ افسانه امیریان


بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2407-2418

10.30510/psi.2022.299163.2113

مهدی غفوری زاد؛ محمد جعفری فشارکی؛ افسانه امیریان؛ مهرداد جمالی فر