نویسنده = محمد صابر خدابخشی
اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 597-611

10.30510/psi.2022.302525.2232

محمد صابر خدابخشی؛ معین صباحی گراغانی