نویسنده = سعید دائی کریم زاده
تبیین ابعاد و مولفه های الگوی اصلاح نظام مالیاتی ایران بر اساس الزامات دستیابی به توسعه پایدار

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2385-2394

10.30510/psi.2022.303908.2279

علیرضا جلالی؛ سعید دائی کریم زاده؛ مهربان هادی پیکانی