نویسنده = غلیرضا اسماعیلی
بررسی تاثیر هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3353-3368

10.30510/psi.2022.339548.3403

فاطمه شاد؛ غلیرضا اسماعیلی؛ عیسی حسن زاده


بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شرق استان گلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1456-1487

10.30510/psi.2021.304524.2295

نادر گنجی جامه شورانی؛ غلیرضا اسماعیلی؛ محمدرضا نعیمی