نویسنده = علیرضا اسمعیل زاد
راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 882-899

10.30510/psi.2022.339283.3399

حامد دانائی یوسف آباد؛ محمد یوسفی جویباری؛ پرویز احدی؛ علیرضا اسمعیل زاد