کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 406-418

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1399-1410

10.30510/psi.2022.294995.1989

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستان


ارائه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1703-1722

10.30510/psi.2022.294893.1987

محمد شهرتی فر؛ نادر بهلولی؛ مجتبی رمضانی؛ حسین عماری


موانع مردمسالاری در ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3589-3603

10.30510/psi.2022.363316.4038

مصطفی کواکبیان


بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4158-4175

10.30510/psi.2022.296159.2024

محمد عباس زاده؛ خالید میارغنج؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علی پور


ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4363-4379

10.30510/psi.2022.353046.3763

قاسم رمضانی؛ مهدی صلاح؛ یاسر کهرازه


موانع روانشناختی توسعه سیاسی در ایران ( 68-76 )

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6171-6198

10.30510/psi.2022.361821.3962

ابراهیم آوین مهر؛ صادق زیباکلام؛ عباس مصلی نژاد؛ ابراهیم متقی


تحلیل الگوی توسعه سیاسی کشورهای ایران، ترکیه و مالزی با تأکید بر مردم‌ سالاری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6257-6274

10.30510/psi.2022.357166.3858

یوسف رضا آقاجان نتاج؛ حسن خیری؛ حسین اژدری زاده


نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 536-558

10.30510/psi.2022.272432.1522

حسین عطائی واله؛ میرابراهیم صدیق؛ آرمین امینی


تحولات توسعه شهری در 20 ساله گذشته شهر تهران از منظر جامعه‌شناسی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2590-2614

10.30510/psi.2022.315176.2652

نیره مبارکی فرد؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 945-974

10.30510/psi.2022.300038.2146

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد


تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 500-518

10.30510/psi.2022.322163.2883

فرزاد الماسی ورمله؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


دلالت‌های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 179-207

10.30510/psi.2022.239638.1226

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علی بقایی سرابی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


توزیع قدرت و ساختار حکمرانی محلی در نظام مشروطیت ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 410-426

10.30510/psi.2022.282774.1682

رسول حیدری فرزنه ئی؛ علی اصغر داودی؛ احمد جوانشیری


نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 171-201

10.30510/psi.2021.248138.1282

سولماز صادقیان؛ میرابراهیم صدیق؛ نیر پیراهری؛ نوروز هاشم زهی


تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 5-43

10.30510/psi.2019.109966

سارا نظری؛ رحیم عیوضی؛ علی مرتضویان؛ اکبر اشرفی


ارزیابی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک با رویکرد توسعه سیاسی انعطاف‌پذیر ی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2775-2790

10.30510/psi.2023.381193.4227

ندا رحیمی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کامبیز جلالی فراهانی؛ محمود مدیری