کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
تعداد مقالات: 6
1. حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 143-170

10.30510/psi.2021.224037.1130

غلامرضا خواجه سروی؛ شهره آریافر


2. تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


3. واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


4. راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-43

10.30510/psi.2019.109966

سارا نظری؛ رحیم عیوضی؛ علی مرتضویان؛ اکبر اشرفی