کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 406-418

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1399-1410

10.30510/psi.2022.294995.1989

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستان


ارائه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1703-1722

10.30510/psi.2022.294893.1987

محمد شهرتی فر؛ نادر بهلولی؛ مجتبی رمضانی؛ حسین عماری


موانع مردمسالاری در ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3589-3603

10.30510/psi.2022.363316.4038

مصطفی کواکبیان


بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4158-4175

10.30510/psi.2022.296159.2024

محمد عباس زاده؛ خالید میارغنج؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علی پور


ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4363-4379

10.30510/psi.2022.353046.3763

قاسم رمضانی؛ مهدی صلاح؛ یاسر کهرازه


موانع روانشناختی توسعه سیاسی در ایران ( 68-76 )

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6171-6198

10.30510/psi.2022.361821.3962

ابراهیم آوین مهر؛ صادق زیباکلام؛ عباس مصلی نژاد؛ ابراهیم متقی


تحلیل الگوی توسعه سیاسی کشورهای ایران، ترکیه و مالزی با تأکید بر مردم‌ سالاری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6257-6274

10.30510/psi.2022.357166.3858

یوسف رضا آقاجان نتاج؛ حسن خیری؛ حسین اژدری زاده


نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 536-558

10.30510/psi.2022.272432.1522

حسین عطائی واله؛ میرابراهیم صدیق؛ آرمین امینی


تحولات توسعه شهری در 20 ساله گذشته شهر تهران از منظر جامعه‌شناسی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2590-2614

10.30510/psi.2022.315176.2652

نیره مبارکی فرد؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 945-974

10.30510/psi.2022.300038.2146

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد


تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 500-518

10.30510/psi.2022.322163.2883

فرزاد الماسی ورمله؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


دلالت‌های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 179-207

10.30510/psi.2022.239638.1226

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علی بقایی سرابی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


تاثیر فضای مجازی بر رویکرد توسعه در ایران بر اساس وابستگی متقابل بین المللی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.247476.1263

حسین عبدالهی؛ علی محسنی مشتقین؛ حسن الهی منش؛ علی محسنی مشتقین


توزیع قدرت و ساختار حکمرانی محلی در نظام مشروطیت ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 410-426

10.30510/psi.2022.282774.1682

رسول حیدری فرزنه ئی؛ علی اصغر داودی؛ احمد جوانشیری


نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 171-201

10.30510/psi.2021.248138.1282

سولماز صادقیان؛ میرابراهیم صدیق؛ نیر پیراهری؛ نوروز هاشم زهی


شناسایی تاثیر مهاجرت نیروی کار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3443-3449

10.30510/psi.2023.409270.4359

مهناز آقامحمدی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ علی محمد زاده


تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 5-43

10.30510/psi.2019.109966

سارا نظری؛ رحیم عیوضی؛ علی مرتضویان؛ اکبر اشرفی


ارزیابی الگوی شایستگی تفکر استراتژیک با رویکرد توسعه سیاسی انعطاف‌پذیر ی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2775-2790

10.30510/psi.2023.381193.4227

ندا رحیمی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کامبیز جلالی فراهانی؛ محمود مدیری