کلیدواژه‌ها = استبداد
بررسی جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 129-147

10.30510/psi.2022.360850.3935

وحید ملکشاهی نژاد؛ فاطمه نصرالهی؛ محسن احمدی


تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3348-3365

10.30510/psi.2022.361724.3958

احمدرضا هفت برادران؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا اقارب پرست