کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
مؤلفه های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در بخش دولتی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملت)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401

10.30510/psi.2023.357156.3856

فرشته افتخارنژاد؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی


بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی بر تورم و نوسانات نرخ ارز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 407-439

10.30510/psi.2022.288857.1778

حمید اعتمادی راد؛ اسماعیل جهانبخش؛ منصور حقیقتیان


دلالت‌های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 179-207

10.30510/psi.2022.239638.1226

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علی بقایی سرابی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی