کلیدواژه‌ها = شفافیت
ارایه الگوی اطلاع‌رسانی شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از طریق سامانه‌های دولتی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3525-3546

10.30510/psi.2022.344824.3520

نجلا حریری؛ مرتضی فرشچی؛ داریوش مطلبی؛ محمدرضا عباسی فرد


شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4216-4237

10.30510/psi.2022.349404.3658

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


اعتبارسنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6779-6795

10.30510/psi.2022.353861.3789

سید علی نوری؛ حسین جوان آراسته؛ محمد تقی دشتی


تاثیر دولت الکترونیک بر اجرایی شدن حکمرانی مطلوب با تاکید برشفافیت حکمرانی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 149-171

10.30510/psi.2022.325728.2985

هنگامه کریمی؛ حمید ضرابی؛ روح الله رحیمی؛ مهدی شیخ موحد


رویکرد مجلس شورای اسلامی به قوانین غیرکیفری در راستای کاهش فساد

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 615-642

10.30510/psi.2022.309106.2416

محمد بهادری جهرمی؛ افشین نورایی؛ حجت اله علم الهدی


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2930-2943

10.30510/psi.2021.293101.1923

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده


آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 173-208

10.30510/psi.2020.113612

میترا دریجانی؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی


واکاوی کارکرد قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤلفه‌های حکمرانی خوب

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2500-2524

10.30510/psi.2022.354094.3796

مهسا رفیعی لک؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی