کلیدواژه‌ها = ربا
شیوه های اسلامی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بدون ربا از دیدگاه امامیه و حقوق موضوعه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5633-5644

10.30510/psi.2022.290639.1819

بتول مغفوری فرسنگی؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی


سیاست بانکداری در ایران : مطالعه موردی اجرای قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 673-689

10.30510/psi.2022.322769.2903

ناصر غریبی؛ علیرضا شریفی؛ ارکان شریفی؛ فرزاد پارسا