کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
نگاهی به سیاست گذاری زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 792-804

10.30510/psi.2022.347997.3605

مهدی نیکبخت؛ محمدحسن الهی‌منش؛ علی محسنی


بررسی تحلیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باهدف ارائه الگوی مناسب

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 298-318

10.30510/psi.2022.312756.2566

احد حضور؛ حسن عیوض زاده؛ مالک ذوالقدر؛ سید فرشید جعفری پابندی


تحلیل سیاستگذاری امنیتی ایران و عربستان در منطقه جنوب‌غرب آسیا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6064-6078

10.30510/psi.2022.345516.3540

محمدحامد لامعی؛ محمد یوسفی جویباری؛ رضا خدایی محمودی


نقش آینده‌پژوهی در شکل‌گیری سیاست‌گذاری هنر در ایران.

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 198-214

10.30510/psi.2022.337212.3344

ساناز باحجب قدسی؛ فاطمه شاهرودی؛ مهدی مطهرنیا؛ بهنام کامرانی


آسیب شناسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران برای مهار مهاجرت نخبگان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 271-290

10.30510/psi.2022.313046.2571

حجت الله ملکشاهی؛ نفیسه واعظ؛ فائزه تقی پور


ساخت الگوهای ترکیبی برای سیاست‌گذاری عمومی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 857-882

10.30510/psi.2021.319757.2815

محمدرضا احدی؛ محمدرحیم عیوضی


سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 889-905

10.30510/psi.2021.295947.2017

خسرو کریمی؛ مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی


آسیب شناسی سیاست‌گذاری توسعه فرهنگی در برنامه‌ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2653-2664

10.30510/psi.2023.391973.4298

سید محمدحسین مهدوی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ علیرضا گلشنی