کلیدواژه‌ها = قومیت
تأثیر هویت دینی بر روی سازگاری فرهنگی در میان قومیت‌های مهاجر به منطقه نجف‌ آباد

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 17-40

10.30510/psi.2022.283179.1683

وجیهه طالب نجف ابادی؛ اصغر محمدی؛ سید علی هاشمیان فر


چالش ها و موانع تحقق شهروندی فرهنگی در ایران

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 752-767

10.30510/psi.2022.312028.2534

توحید ولی پور عتیق؛ رضا نصیری حامد؛ صمد ظهیری


سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 889-905

10.30510/psi.2021.295947.2017

خسرو کریمی؛ مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی


نقش قومیت در رفتار خرید گردشگران اصفهانی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2603-2633

10.30510/psi.2022.364451.4049

محمود علیجانی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ یلدا رحمتی غفرانی؛ کامبیز شاهرودی