کلیدواژه‌ها = قدرت
تبیین مفهوم فضا و تعامل آن با عناصر قدرت و رقابت در ژئوپلیتیک شهری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 854-870

10.30510/psi.2022.327851.3053

مریم کلهر؛ ابراهیم رومینا؛ مهتاب جعفری


روشنفکران سنتی مدرنیته در دوران پهلوی؛ زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 579-590

10.30510/psi.2022.328094.3057

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


قدرت و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وملاصدرای شیرازی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1570-1585

10.30510/psi.2022.316050.2661

عبدالحسین موحدی؛ محمد صافحیان؛ فاطمه آرایی


ارزیابی اثرات بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه بر مناسبات امنیتی نظام بین الملل

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2103-2116

10.30510/psi.2022.310735.2477

سید محمد کلانترنیا؛ ماشااله حیدرپور؛ داود کیانی


گفتمان اعتدال از شکل‌گیری تا افول

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 2-19

10.30510/psi.2022.266417.1437

نصرالله نخعی زرندی؛ مهناز احمدی؛ حسین معین آبادی بیدگلی


روشنفکران و جامعه سیاسی در دوران پهلوی؛ شکست لویاتان برساخته جامعه روشنفکری و وقوع انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1026-1040

10.30510/psi.2022.317872.2739

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


ارزیابی نقش گروههای رادیکال افراطی بر نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2011

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 389-415

10.30510/psi.2022.326558.3015

سید محمد کلانترنیا؛ ماشااله حیدرپور؛ داود کیانی


بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2539-2564

10.30510/psi.2022.350649.3693

صفورا خسروی؛ امیدعلی احمدی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی


چالش های طبقات اجتماعی با دولت ایران عصر صفوی (1148-907)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3467-3480

10.30510/psi.2023.382959.4249

تاج محمد صفت گل؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ رضا شعبانی؛ محمدحسن رازنهان


تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1626-1649

10.30510/psi.2022.349718.3670

فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ سیروس محبی