کلیدواژه‌ها = جنگ
جلوه‌های مقاومت در اشعار سپیده کاشانی و سیمین دخت وحیدی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2320-2339

10.30510/psi.2022.302306.2346

اکرم جهانگیریان؛ منیژه فلاحی؛ رضا فهیمی


پیامدهای جنگ سوریه بر حقوق و سلامت کودکان و چگونگی حمایت آنها

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1230-1247

10.30510/psi.2022.329819.3119

محمدرضا عزیزی؛ سید باقر میرعباسی؛ سهراب صلاحی