کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
موانع حقوقی تاسیس و توسعه احزاب در ایران با نقد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1395

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 342-360

10.30510/psi.2022.319702.2801

مونا احمدی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ اسدالله یاوری؛ ناصر على منصوریان


ضرورت سنجی جرم خیانت به کشور

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4218-4233

10.30510/psi.2022.303729.2269

علیرضا رحمانی نعیم آبادی؛ جعفر یزدیان؛ سعید قماشی


پدران بنیان گذار و تفسیر قانون اساسی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1317-1331

10.30510/psi.2022.323240.2921

یاسر پرورش؛ یاسر روستایی حسین آبادی؛ احمد رنجبر


بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2406-2427

10.30510/psi.2022.314039.2601

یزدان نصرتی؛ اکبر وروایی؛ بیژن نجفی


جایگاه دادرسی شبه قضایی در قانون اساسی و سند تحول قضایی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 835-866

10.30510/psi.2022.296771.2035

امین اله سالاری؛ مصطفی سراجی؛ احمد رنجبر


موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1000-1023

10.30510/psi.2023.400683.4333

مجید صحرائی اردکانی؛ عبدالرضا برزگر؛ حسن زارعی محمودآبادی


ولایت فقیه در قانون اساسی و اصول فقهی ناظر بر آن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 742-769

10.30510/psi.2022.253719.1320

غلامرضا رضوانی گیل کلایی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


مصادیق مصادره اموال در حقوق موضوعه‌ ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1468-1487

10.30510/psi.2022.369165.4125

محمد آهنگری؛ علی چهکندی نژاد؛ سیدمحمد رضوی


مبنا و معناشناسی امام و ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2023.270313.1482

محمد رضا حبیبی؛ مسعود راعی؛ فرامرز عطریان


بررسی تضمین غیرقضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1218-1231

10.30510/psi.2021.294203.1968

صادق اسدالهی؛ علی اکبر گرجی؛ بیژن عباسی؛ صابر نیاورانی