کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
بررسی رابطه اعتماد به کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی در بین جوانان شهر بوشهر

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2273-2294

10.30510/psi.2022.301627.2202

محمد مشایخی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالار زاده


تحلیلی بر تاثیر سرمایه انسانی بر عوامل نهادی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3613-3629

10.30510/psi.2022.292594.1899

مسلم زمانی؛ محسن زاینده رودی؛ علی رئیس پور رجبعلی


شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت‌های مختلف

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 675-689

10.30510/psi.2022.292730.1904

روح اله جزینی درچه؛ علیرضا منظری توکلی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه


ارائه مدل جهت تحقق‌پذیری حکمرانی خوب سلامت در وزارت بهداشت (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1610-1625

10.30510/psi.2022.323161.2917

فرشید رادفر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


حکمرانی خوب دراندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 20-41

10.30510/psi.2022.274762.1564

محمدرضا علی حسینی عباسی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ سید عطاء الله سینایی


اقتداربخشی به شوراهای شهر و روستا و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 459-475

10.30510/psi.2022.300257.2332

حسین صابری تهرانی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ جواد امام جمعه زاده


تحلیل اثرپذیری غیرخطی و عِلی شاخص کنترل فساد بر اقتصاد سایه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2023.379833.4217

مهدی منصوری بیدکانی؛ عباسعلی ابونوری؛ احمد توکلی؛ مرجان دامن کشیده


وضعیت حکمرانی خوب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1397-1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.252244.1308

مجتبی ملکشاهی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


:نقش نظارت در حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2288-2298

10.30510/psi.2022.338711.3381

حمید صالحی هفشجانی؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1763-1776

10.30510/psi.2022.350252.3685

زهرا غلامی مقدم؛ محمد شریف شاهی؛ سید محمد هاشمی؛ قدرت الله نوروزی باغکمه


آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون‌گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 173-208

10.30510/psi.2020.113612

میترا دریجانی؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی


واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


واکاوی کارکرد قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤلفه‌های حکمرانی خوب

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2500-2524

10.30510/psi.2022.354094.3796

مهسا رفیعی لک؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی