کلیدواژه‌ها = جامعه شناسی
جامعه شناسی مدیریت شهری از منظر فقهی - حقوقی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 146-158

10.30510/psi.2022.302588.2237

عاطفه حسینی فرد؛ مسعود راعی


جامعه شناسی حقوق شهروند مجازی دروب تاریک

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2978-2991

10.30510/psi.2022.298253.2083

نفیسه نکویی مهر؛ مسعود راعی؛ فرامرز عطریان


رویکرد جامعه شناختی فقهی-حقوقی به شفاعت در تعزیرات

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 334-349

10.30510/psi.2021.313388.2728

سیف الله سجادی نسب؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده