کلیدواژه‌ها = توسعه اجتماعی
بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4158-4175

10.30510/psi.2022.296159.2024

محمد عباس زاده؛ خالید میارغنج؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علی پور


تحولات توسعه شهری در 20 ساله گذشته شهر تهران از منظر جامعه‌شناسی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2590-2614

10.30510/psi.2022.315176.2652

نیره مبارکی فرد؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


شناسایی تاثیر مهاجرت نیروی کار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3443-3449

10.30510/psi.2023.409270.4359

مهناز آقامحمدی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ علی محمد زاده