کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
مقایسه حل مسائل اجتماعی، اعتماد اجتماعی و صمیمیت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1352-1363

10.30510/psi.2023.398640.4326

زینب محمدپورلهرمی؛ الهه ملائی؛ ساحل محمد امین زاده؛ علی قادری؛ محمد حاجی ربیع


نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 171-198

10.30510/psi.2021.225047.1132

علیرضا کریمیان؛ سیده معصومه غفوری کله


بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1560-1574

10.30510/psi.2022.306290.2358

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


بررسی ارتباط بین اعتماد اجتماعی و همسازی اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 505-522

10.30510/psi.2021.309164.2421

گلناز قلی پور؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی