کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 406-418

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 171-198

10.30510/psi.2021.225047.1132

علیرضا کریمیان؛ سیده معصومه غفوری کله