کلیدواژه‌ها = اختلال هویت جنسی
تحلیل دیدگاه فقه امامیه وعلم روانشناسی نسبت به تغییر جنسیت

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 499-515

10.30510/psi.2022.356019.3830

منوچهر فانی؛ احمدرضا توکلی؛ محمدعلی حیدری