کلیدواژه‌ها = روسیه
سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال 2016 تا 2019

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2608-2622

10.30510/psi.2022.312116.2538

مجید محمدی؛ احسان شاکری خوئی؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری


بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 379-404

10.30510/psi.2022.304295.2298

مونا انوری؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ علیرضا ظاهری


جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری گرجستان؛ تمایل به غرب یا شرق! (2008-2020)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2382-2399

10.30510/psi.2022.311193.2500

ژیلا احمدی؛ افشین زرگر؛ فخرالدین سلطانی


مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2852-2875

10.30510/psi.2022.355428.3821

اصغر یزدی یحیی آبادی؛ مجید معصومی؛ مهدی حسنی باقری