کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(2018-2020)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2646-2659

10.30510/psi.2022.342125.3458

معصومه Masoumeh ,؛ محمد یوسفی جویباری؛ مجید نجات پور؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 754-773

10.30510/psi.2022.313007.2569

فرامرز صالحی؛ رضا کاویانی؛ مسعود مطلبی


تبیین تاثیر مرگ سلطان قابوس بر سیاست خارجی عمان

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 925-944

10.30510/psi.2022.288776.1776

عبدالکریم صادق دوست؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه


شاخصه های قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق نوین درسال های(2016تا2020)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2535-2554

10.30510/psi.2022.291277.1851

فرامرز امجدیان؛ اردشیر سنایی؛ رضا جلالی


عوامل ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از خروج امریکا از برجام

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 229-246

10.30510/psi.2022.320515.2826

ابراهیم قنبری مرداس؛ اسماعیل شفیعی سروستانی؛ شهره جلال پور


بررسی نقش و جایگاه هویت بر تخاصمات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 408-422

10.30510/psi.2022.318050.2748

رویا دوستی؛ علی صالحی فارسانی؛ حسین ابوالفضلی کریزی


تحلیل گفتمانی فرهنگ سیاسی و اثربخشی آن بر هویت یابی و غیریت سازی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 475-484

10.30510/psi.2022.256639.1342

محسن بذرافشان؛ عبدالرضا بای؛ قربانعلی گنجی


سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا از سال 2016 تا 2019

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1488-1509

10.30510/psi.2022.343872.3497

مجید محمدی؛ احسان شاکری خوئی؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری


ژئوپلتیک و ژئوکالچر :اهداف سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در قفقاز جنوبی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 330-346

10.30510/psi.2021.302538.2238

عبدالرضا بای؛ امیرشیر توماج؛ علی محمد زاده؛ احمد اشرفی


سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحران سوریه

دوره 2، شماره 4، دی 1398

10.30510/psi.2022.374350.4150

محمد عسگری نظری زاده؛ اصغر زارعی؛ نوذر شفیعی