کلیدواژه‌ها = دین زرتشت
سیر تکوین هویت ملی ایران در دوره‌ باستان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3507-3523

10.30510/psi.2022.282428.1672

مجید عباس زاده مرزبالی