کلیدواژه‌ها = دولت
جایگاه دولت در اندیشه جریان چپ پس از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 637-650

10.30510/psi.2022.322693.2902

مجید نجات پور؛ مرتضی فرخی


بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2407-2418

10.30510/psi.2022.299163.2113

مهدی غفوری زاد؛ محمد جعفری فشارکی؛ افسانه امیریان؛ مهرداد جمالی فر


بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 320-340

10.30510/psi.2022.334390.3272

ابوالقاسم شمس آبادی؛ موسی شهریاری؛ یوسف امینی


تعامل سنت و مشروعیت سیاسی با نهاد حکومت در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1180-1194

10.30510/psi.2022.303977.2284

مجید نوروزی خولکی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند


نقش فساد در شکنندگی دولت در ایران (مورد مطالعه: دولت‌های‌ نهم و دهم)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2203-2229

10.30510/psi.2022.338226.3367

عباس ایمان پور؛ حمید احمدی؛ مسعود مطلبی


اعتبارسنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6779-6795

10.30510/psi.2022.353861.3789

سید علی نوری؛ حسین جوان آراسته؛ محمد تقی دشتی


تحلیل مشروعیت سیاسی در نظریه مشروطیت دولت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 731-744

10.30510/psi.2022.319840.2806

مصطفی عزیزی قرامحمدی؛ حمید الهویی نظری؛ خیرالله پروین


تحلیل جامعه‌شناختی سیاسی از جنبش‌های زیست‌محیطی متأخر

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1841-1864

10.30510/psi.2022.319273.2789

پروانه عزیزی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ محمد باقر خرمشاد؛ محمد ابوالفتحی


نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکردی بر تصدی‌گری دولت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1866-1882

10.30510/psi.2022.318284.2756

قاسم بعدی بناب؛ ناصر مسعودی؛ اسماعیل صغیری


تاثیر تحول مفهوم حاکمیت بر گستره عملکرد دولت ها

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 599-612

10.30510/psi.2022.309033.2414

کرامت خلفی؛ یاسر روستایی؛ عبد النعیم شهریاری


جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 287-298

10.30510/psi.2022.310772.2478

علی اکبر صمد زاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدی اصغری


دولت و نهادینگی مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1937-1966

10.30510/psi.2022.311738.2525

فرخ رعیت بین؛ غلامرضا خواجه سروی


پیشگیری از جرم در تعارض با حریم خصوصی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 492-502

10.30510/psi.2022.334282.3343

حبیب الله خودسیانی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری


بررسی رابطه نظام‌های سیاسی و توسعه بازارسرمایه

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 165-196

10.30510/psi.2022.312565.2559

امیررضا خطیر؛ مجتبی مقصودی؛ سعید اسلامی بیدگلی


رابطه حق تعیین سرنوشت و مشروعیت دولت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1689-1708

10.30510/psi.2023.319806.2805

عبدالحسین حسنی؛ احمد مومنی راد؛ خیرالله پروین


تاثیر دولت الکترونیک بر اجرایی شدن حکمرانی مطلوب با تاکید برشفافیت حکمرانی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 149-171

10.30510/psi.2022.325728.2985

هنگامه کریمی؛ حمید ضرابی؛ روح الله رحیمی؛ مهدی شیخ موحد


تحلیل گفتمان- ایدئولوژی نظام آموزش و پرورش در‌ دولت اصلاحات

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401

10.30510/psi.2022.285641.1711

سید بهروز موسوی بهبید؛ احمد علی حسابی؛ نبی الله ایدر


سیاستهای دولت جمهوری اسلامی نسبت به جایگاه زنان براساس مدل فزاینده بین سالهای(1384-1368)

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 975-998

10.30510/psi.2022.297271.2048

لیلا حاجی قهرمانی؛ بهمن کشاورز؛ حسن عیوض زاده؛ مهدی خوشخطی


عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1873-1890

10.30510/psi.2021.318490.2769

محمد میر؛ نادر هوشمندیار؛ محمد علی خسروی؛ ابوالقاسم طاهری