کلیدواژه‌ها = زمان
حقیقت زمان از دیدگاه ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 73-91

10.30510/psi.2022.360607.3926

مهناز چراغی سرابی؛ محمدحسین ایراندوست؛ هادی واسعی


مطالعه تطبیقی زمان و خلقت، در تفکرات بوعلی سینا و آگوستین

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 538-550

10.30510/psi.2022.333947.3255

سید اسمعیل لشگر ی؛ امیر محبیان؛ محمد کاظم رضازاده جودی