کلیدواژه‌ها = جامعه اسلامی
مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1747-1760

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه


بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2674-2687

10.30510/psi.2022.287074.1743

علی کریمی مرید؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ رضا محبی مجد