کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
نگاهی به سیاست گذاری زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 792-804

10.30510/psi.2022.347997.3605

مهدی نیکبخت؛ محمدحسن الهی‌منش؛ علی محسنی


تبیین ابعاد و مولفه های الگوی اصلاح نظام مالیاتی ایران بر اساس الزامات دستیابی به توسعه پایدار

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2385-2394

10.30510/psi.2022.303908.2279

علیرضا جلالی؛ سعید دائی کریم زاده؛ مهربان هادی پیکانی


بررسی صنعت گردشگری روستایی و راهکارهای کارآمد توسعه پایدار آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6219-6233

10.30510/psi.2022.359608.3897

غلامرضا اصلانی؛ علی شیرخانی؛ رضا پریزاد


ارائه مدل راهبردی گردشگردی پزشکی با رویکرد توسعه پایدار در جامعه ایرانی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4620-4649

10.30510/psi.2022.358043.4006

فاطمه حاجی علیان؛ سید سیامک موسوی؛ علی شاهین پور؛ حسین قره بیگلو


مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ذیمدخل در طرح های جنگلداری با نگاهی بر توسعه پایدار

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2814-2832

10.30510/psi.2022.347881.3599

زینب zinab؛ علی اکبر اسمعیلی؛ محمد غلامعلی زاده


کار پایدار

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 829-848

10.30510/psi.2022.327413.3054

احمد یارمحمدی؛ فتح الله رحیمی؛ حسن خسروی