کلیدواژه‌ها = حکومت
انگاره ساده زیستی مدیران سیاسی در پرتو سیره معصومین(علیهم السلام)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 652-572

10.30510/psi.2022.346763.3569

حسین زارع گاریزی؛ سید مجتبی عزیزی؛ اصغرآقا مهدوی


بررسی مسیر رستگاری کارگزاران نظام اسلامی از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2608-2622

10.30510/psi.2022.292940.1917

جلیل آلبوغبیش؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


دیدگاه نویسندگان روزنامه کاوه نسبت به اقشار اجتماعی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2243-2256

10.30510/psi.2022.338199.3365

تالیا احمدی؛ رضا شعبانی؛ غلامحسین زرگری نژاد


اعتبارسنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6779-6795

10.30510/psi.2022.353861.3789

سید علی نوری؛ حسین جوان آراسته؛ محمد تقی دشتی


تحلیل انتقادی بر فراز و فرودهای نظریّه عصبیّت ابن‌خلدون در تشکیل حکومت مهدوی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1207-1224

10.30510/psi.2022.306336.2359

مصطفی سلیم خانی؛ محسن احتشامی نیا؛ محمد رضا آرام


حقوق مردم در سیاست های حکومتی حضرت یوسف و امام علی علیهم السلام

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1567-1581

10.30510/psi.2022.324607.2952

بی بی سعیده شمع ریزی؛ سید حمید شمع ریزی؛ شهربانو مهینی


بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 123-136

10.30510/psi.2022.269606.1469

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سید سعید میرمحمدی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


رابطه حق تعیین سرنوشت و مشروعیت دولت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1689-1708

10.30510/psi.2023.319806.2805

عبدالحسین حسنی؛ احمد مومنی راد؛ خیرالله پروین


تکالیف کارگزاران نظام اسلامی و شاخص‌های آنان در فقه اهل‌البیت (ع)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1624-1637

10.30510/psi.2022.256087.1337

جلیل البوغبیش؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


اندیشه سیاسی و زمانه علامه حلی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 531-541

10.30510/psi.2022.261682.1384

سعید صفی شلمزاری؛ هاشم مجتهدی


بررسی تطبیقی آراء سیاسی ابوالعلی مودودی و سید قطب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 429-454

10.30510/psi.2021.292070.1881

محمد باقر خرمشاد؛ سید محمد حسین علم الهدی


جایگاه نوع انسان در فلسفه تاریخ کانت و نقش آن در تاسیس حکومت دموکراسی نمایندگی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1637-1657

10.30510/psi.2021.315086.2632

سعدالله ابراهیمی احمد آباد؛ مصطفی ابطحی؛ مصطفی کواکبیان


چالش های طبقات اجتماعی با دولت ایران عصر صفوی (1148-907)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3467-3480

10.30510/psi.2023.382959.4249

تاج محمد صفت گل؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ رضا شعبانی؛ محمدحسن رازنهان


مستندات اطلاق و حدود ولایت خدا

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 786-802

10.30510/psi.2022.326025.2991

فاطمه ساجدی؛ علی فقیهی؛ اکبر فلاح


شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2381-2406

10.30510/psi.2022.339064.3393

علیرضا نصیری اقدم؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر


بررسی تاریخی تعامل فقیهان امامیه با حکومتها تا صفویه

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 810-846

10.30510/psi.2023.399630.4328

محمد علی برقی؛ طیبه عارف نیا