کلیدواژه‌ها = ایرانیان
نقش ایرانیان در پیشرفت هنرِ موسیقی در دوره عباسیان(با رویکرد جایگاه اجتماعی موسیقی)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 552-564

10.30510/psi.2022.332162.3186

عبدالکریم رستمی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


مصر از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی در دوره قاجاریه ازابتدای دوره قاجار تا انقلاب مشروطه (1210-1325 ه.ق)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3294-3306

10.30510/psi.2022.364508.4050

مهدی ساوه شمشکی؛ داریوش رحمانیان؛ نظامعلی دهنوی؛ رسول عربخانی