کلیدواژه‌ها = ایالات متحده
نقاط ضعف و قوت لابی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در امریکا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5516-5532

10.30510/psi.2022.291931.1872

علیرضا مددی؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور


تأثیر حضور ایالات‌متحده در غرب آسیا بر سیاست‌ها و راهبردهای منطقه‌ای ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1245-1273

10.30510/psi.2022.334272.3269

بهرام مرادی؛ محمدعلی عبداله زاده؛ مهدی ذاکریان