کلیدواژه‌ها = رسانه
نقش رسانه در تعامل چند فرهنگی و بین فرهنگی در جوامع امروزی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4837-4851

10.30510/psi.2022.347845.3595

الناز پاکزاد؛ پرستو خانبانی؛ پرستو پنجه شاهی


طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش کشور

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1518-1538

10.30510/psi.2022.321403.2853

آرزو ملک؛ لیلی صفاری؛ مهدی نادری نسب


تحلیل محتوای ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتال کودک و مخاطب‌شناسی آن

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 810-838

10.30510/psi.2022.317029.2707

محمدحسین عامری مهاباد؛ فرشته سپهر؛ زهره میر حسینی


آینده پژوهی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 796-839

10.30510/psi.2021.279908.1640

محسن امیری؛ سیمین حاجی پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی؛ رضا کاویانی


همگرایی بین دین و رسانه با نقد و بررسی نظرات مخالفان و موافقان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.315006.2628

غلامعلی شیخی؛ محمد حسن الهی منش؛ مقصود رنجبر